Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
1978, Tom 14, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy egzystencjalne a punkt wyjścia metafizyki Bogdan Bakies s. 5-24
Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego Bogdan Bakies s. 25-29
Nazwy nieostre a zbiory rozmyte Mieczysław Lubański s. 31-48
Marcina Śmigleckiego teoria nauki, cz. II Ludwik Nowak s. 49-88
Pewne główne rysy ontologii Ingardena Edward Świderski s. 89-108
Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne Bogdan Bakies s. 109-116
Problem fenomenologii realistycznej Marian Jaworski s. 116-122
Filozofia w katolickich uczelniach Ameryki Północnej: rozwój zewnętrznych struktur nauczania i studiów Bronisław Dembowski s. 123-146
"Istnieć i poznawać", M. Gogacz, Warszawa 1976 : [recenzja] W. Merling M. Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 146-152
"L'origine des êtres vivants et des processus biologiques", R. Buvet, Paris 1974 : [recenzja] Sz. W. Ślaga R. Buvet (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Determinacja w biołogiczeskich processach", W.S. Wiszarenko, Leningrad 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga W.S. Wiszarenko (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Primate Behavior and the Emergence of Human Culture", J B. Lancaster, New York 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga J B. Lancaster (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Die Sonderstellung des Menschen (naturwisenschaftliche und geisteswissenschaftliche Aspekte)", H. Hofer, G. Altner, Stuttgart 1972 : [recenzja] Franciszek Rosiński G. Altner (aut. dzieła rec.) H. Hofer (aut. dzieła rec.) s. 160-162
Hansa Kuhna model ewolucji przedbiologicznej Maria Romanow-Broniarek s. 162-169
"Prawidłowości dynamiczne i statystyczne w fizyce", G. J. Miakiszew, Warszawa 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga G. J. Miakiszew (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Dynamiczna ekspansja Kosmosu: powstanie, rozwój i koniec Wszechświata", J. J. Knappik, Londyn 1976 : [recenzja] Józef M. Dołęga J.J. Knappik s. 172-174
Neoplatomizm w hermeneutyce Paula Ricouera i Martina Heideggera Kamil Sipowicz s. 175-182
Awerroes - komentator czy filozof Jolanta Zielińska s. 182-187
"Mit Jungen Menschen im Gesprach", G. Gebhardt, Frankfurt a Czesław Cekiera G. Gebhardt (aut. dzieła rec.) s. 189-193
"Hans-Dieter Braun: Umgang mit Drogengefährdeten", J. Buchmann, Hamm Czesław Ciekiera J. Buchmann (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Nauki fizykalne a etyka: uwagi na temat stosunku pomiędzy naturą a moralnością", A. G. van Melsen, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Podrez Andrew G. van Melsen (aut. dzieła rec.) s. 199-201
Studencka Sesja Naukowa na Wydziale Filozofii ATK na temat: Język a filozofia Jerzy Wyszyński s. 203-220
Seminarium Naukowego Koła Filozofów ATK zorganizowane ku czci św. Tomasza z Akwinu Krzysztof S. Gajewski s. 220-228