Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
1999, Tom 35, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Does biotechnology need bioethics? Kazimierz Kloskowski s. 5-17
O terminach opisujących przekaz informacji pomiędzy organizmami Jolanta Koszteyn Piotr Lenartowicz s. 19-41
Różnorodność i jednostkowienie relacji kategorialnych Władysław Kubiak s. 43-65
Glosa do tematu pokoju : Jego Ekscelencji księdzu biskupowi profesorowi doktorowi hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu Mieczysław Gogacz s. 67-76
Problematyka aktu istnienia w komentarzu Dominika Bañeza do "Sumy Teologii" św. Tomasza Paweł Milcarek s. 76-87
Uwagi o pojęciu informacji Janina Buczkowska s. 89-104
Chaos deterministyczny - rewolucja w nauce? Anna Lemańska s. 105-113
Imre Lakatosa ujęcie problemu zmiany w nauce Łukasz Chmieliński s. 113-142
Philosophical and theological ramifications resulting from human embryos cloning Anna Latawiec s. 143-149
Refleksja nad etycznymi problemami w terapii mowy Jan Bielecki s. 150-153
Odejście od paradygmatu biomedycznego jako źródło leczenia alkoholizmu Danuta Ługowska s. 153-162
"Uwolniony, wyruszam samotny", czyli buddyzmu odpowiedź na śmierć Monika Paszkowska s. 162-170
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Suma teologiczna. T. 35 : Słownik terminów", oprac. Artur Andrzejuk, Warszawa 1998 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Przyrodoznawstwo - dzieło ludzi i cząstka kultury", Adam Synowiecki, Gdańsk 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Adam Synowiecki (aut. dzieła rec.) s. 181-187
"In search of the big bang : the life and death of the universe", John Gribbin, 2 ed, London 1998 : [recenzja] Grzegorz Bugajak John Gribbin (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Teoria chaosu a filozofia", Michał Tempczyk, Warszawa 1998 : [recenzja] Robert Więckowski Michał Tempczyk (aut. dzieła rec.) s. 194-197
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", ATK, 23.XI.1998 r. Cz. 2 Marek Jazgier s. 199-213
Sprawozdanie z konferencji "Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w problematyce filozoficznej i teologicznej", ATK, 22.X.1998 Jacek W. Czartoszewski Antoni Skowroński s. 214-219
Wykłady ks. prof. dr Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie Jacek W. Czartoszewski s. 219-222
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej konferencji "Sztuczna inteligencja", Siedlce, 16-17 września 1998 r. Monika Baczyńska s. 222-227
Sprawozdanie z konferencji poświęconej problemom współczesnej tanatologii "Tanatos '98" Danuta Ługowska s. 228-233
Sprawozdanie z XX Światowego Kongresu Filozoficznego, Boston 1998 Paweł Mazanka s. 233-236