Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
2001, Tom 37, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Classic philosophy and some negative characteristics of contemporary culture Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 5-12
Zarys teorii metafizyki w ujęciu ks. prof. Kazimierza Kłósaka Kazimierz Mikucki s. 13-32
Znaczenie metody kontrolowanej postawy R. Brandta dla współczesnych rozważań etycznych Ryszard Moń s. 33-44
Oryginalność metanauki Tadeusza Czeżowskiego Bolesław Szewc s. 45-67
Prawdziwa filozofia Boga, czyli religia w filozofii Jan Sochoń s. 69-85
Teologia Ksenofanesa Adam Drozdek s. 86-101
Fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena Rafał Śpiewak s. 102-118
Funkcje pojęcia wielkości w badaniach temporalności matematyki Jerzy Dadaczyński s. 119-137
Śmierć na uzgodnienie Adam Świeżyński s. 138-159
"Homo neanderthalensis" przodkiem czy ofiarą "homo sapiens"? Jacek Tomczyk s. 160-173
Osoba jako "suppositum subsistens" w "De unione Verbi incarnati" św. Tomasza z Akwinu Lech Szyndler s. 174-190
"Wychowanie młodzieży dorastającej", Feliks Wojciech Bednarski, Warszawa 2000 ; "Teologia kultury", Feliks Wojciech Bednarski, Kraków 2000 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Feliks Wojciech Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Kres pewności : czas, chaos i nowe prawa natury", Ilya Prigogine, Warszawa 2000 : [recenzja] Michał Tempczyk Ilya Prigogine (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Spór o racje religii", Piotr Moskal, Lublin 2000 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Piotr Moskal (aut. dzieła rec.) s. 200-208
"Filozofia praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony", Marek Piechowiak, Lublin 1999 : [recenzja] Sławomir Szczyrba Marek Piechowiak (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Arystoteles i Liceum", Jean Brun, Warszawa 1999 : [recenzja] Artur Andrzejuk Jean Brun (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"O miłości, nadziei i wierze", Josef Pieper, Poznań 2000 : [recenzja] Artur Andrzejuk Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Prawda o dobru : problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej", Artur Andrzejuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Tomasz Pawlikowski Artur Andrzejuk (aut. dzieła rec.) s. 221-228
XV lat Sekcji Ekologii Człowieka i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK i UKSW w Warszawie Andrzej Abdank-Kozubski Jacek W. Czartoszewski s. 229-233
Sprawozdanie z osiemnastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników Naukowych UKSW pt. "Zagadnienie przyczynowania u presokratyków" Artur Andrzejuk Dobrochna Dembińska-Siury s. 233-239
Sprawozdanie z XLIII Tygodnia Filozoficznego pt. "Człowiek wobec dobra" Izabella Andrzejuk s. 240-251