Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
1990, Tom 26, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początkowa postać empirystycznej i apriorystycznej koncepcji wiedzy o świecie Edmund Morawiec s. 7-22
Uprawianie treningów relaksacyjnych a nasilenie cech i reakcji charakterów oralnych, analnych i fallicznych Jan Bielecki Stanisław Siek s. 23-36
Symulacja zjawisk biologicznych widziana systemowo Anna Latawiec s. 37-53
Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki — Separacja Andrzej Maryniarczyk s. 55-87
Jubileusz księdza prof. Tadeusza Ślipko s. 89-90
Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań Tadeusz Ślipko s. 90-98
Etyka Ks. Ślipko na tle innych współczesnych ujęć chrześcijańskiej filozofii moralnej Ewa Podrez s. 99-101
Wkład ks. T. Ślipki w rozwój etyki tomistycznej Tadeusz Biesaga s. 101-107
"Natura-rozum-wolność: filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej", Andrzej Szostek, Lublin 1989 : [recenzja] Tadeusz Biesaga Andrzej Szostek (aut. dzieła rec.) s. 108-110
"Esse" w "De ente et essentia" Stanisław Krajski s. 111-116
"On Proof for the Existence of God, and Other Refective Inquires", P. Vjecsner, New York 1988 : [recenzja] Anna Lemańska P. Vjecsner (aut. dzieła rec.) s. 116-118
"Die Metaphysik des Thomas von Aquin in historischer Perspektive", Leo J. Elders, Salzburg-München 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk Leo J. Elders (aut. dzieła rec.) s. 118-121
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwo Kołodziejczyk Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 122-130
Uwagi w sprawie równoważności pewnych modeli kosmologicznych Ewa Rydzyńska s. 131-136
Między stacjonarnym a ewolucyjnym obrazem Wszechświata Tadeusz M. Sierotowicz s. 136-146
Metafizyka dla nowej fizyki Józef Życiński s. 147-151
"Klassifikacija w sowriemiennoj naukie, Sbornik naucznych trudów", pr. zb., Nowosibirsk 1989 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 152-154
"Theories of explanation", red. J. C. Pitt, New York-Oxford 1988 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski J.C. Pitt (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Mathematics and the Search for Knowledge", M. Kline, New York-Oxford 1985 : [recenzja] Anna Lemańska M. Kline (aut. dzieła rec.) s. 156-160
Założenia globalno-systemowego badania protobiogenezy Szczepan W. Ślaga s. 161-163
Przypadek w genezie życia Kazimierz Kloskowski s. 163-168
Paradygmat globalnej ewolucji według Ericha Jantscha Wiesław Dyk s. 168-179
Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego Zbigniew Łepko s. 180-187
"Biologiczne mechanizmy zachowania", B. Sadowski, J. Chmurzyński, Warszawa 1989 : [recenzja] Zbigniew Łepko J. Chmurzyński (aut. dzieła rec.) B. Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Origin and evolution of planetary and satellite systems", edited by D. Möhlmann and H. Stiller, Berlin 1989 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga D. Möhlmann (aut. dzieła rec.) H. Stiller (aut. dzieła rec.) s. 190-192