Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Philosophiae Christianae
1987, Tom 23, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy istnieje autentyczna filozofia przyrody? Michał Heller s. 5-20
U podstaw biosystemogenezy Szczepan W. Ślaga s. 21-51
Relacyjna teoria substancji Józef Życiński s. 53-74
Pojęcia materii na terenie filozofii i fizyki Tadeusz Rutowski s. 75-96
Zagadnienie relacji "problematyka Boga — przyrodoznawstwo" w ujęciu Josepha Meurersa Ryszard Kijowski s. 97-132
Profesora Kazimierza Kłósaka metoda uprawiania filozofii przyrody Anna Lemańska s. 133-149
Wszechświat i jego Stwórca Jerzy Jan Knappik s. 151-168
Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary Tadeusz St. Wojciechowski s. 169-198
Wypowiedzi empiryczne a uniwersalia według "Badań logicznych" E. Husserla Roman Rożdżeński s. 199-211
Ks. Profesor Stanisław Kamiński nie żyje Edmund Morawiec s. 213-216
Power divisors of the form 2nk+l of the expressions xn+yn and xn—yn Tadeusz Boncler s. 217-219
Sprawozdanie z Otwartych Posiedzeń Katedry Logiki ATK w roku akademickim 1985 Tadeusz Olszewski s. 219-221
Międzynarodowy Kongres Filozoficzny na temat: Wczesny humanizm i filozofia w Padwie, Padwa 26-29 września 1985 Stanisław A. Porębski s. 221-222
"Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność", Seweryn Rosik, Poznań 1986 : [recenzja] Ewa Podrez Seweryn Rosik s. 223-227
"The Limits of Science", Peter Medawar Oxford University Press 1985 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Peter Medawar (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Die Selbstorganisation des Universums vom Urknall zum menschlichen Geist", Erich Jantsch, München 1982 : [recenzja] Anna Latawiec Erich Jantsch (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Probliema objasnienia w sowriemiennoj biołogii", Nawrocki B.A, Moskwa 1985 : [recenzja] Jerzy Wysocki B.A. Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"II Santo, Centro Studi Antoniani" : [recenzja] Stanisław A. Porębski s. 238