Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Philosophiae Christianae
2014, Tom 50, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy możliwe jest zbudowanie etyki społecznej na podstawie koncepcji etycznych Emmanuela Lévinasa i Karola Wojtyły? : dyskusja na temat współczesnej etyki społecznej Rafał Czekalski s. 5-30
Alexis de Tocqueville o egzystencjalnym i społecznym znaczeniu religii Krzysztof Kędziora s. 31-55
O możliwości hermeneutycznego dialogu międzyreligijnego w erze globalizacji Mirosław Pamrów s. 57-77
Wartości uniwersalne kontra wartości socjalizmu : problematyka aksjologiczna w artykułach prasowych poświęconych powieści "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa w latach 1969-1989 Karolina Korcz s. 79-97
O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii etyki Aldona Pobojewska s. 99-112
Czy w nauczaniu filozofii obowiązują paradygmaty ideologiczne? Maciej Woźniczka s. 113-136
Wychowywanie do wartości – opinie nauczycieli o edukacji etycznej i etyce w szkole Danuta Anna Michałowska s. 137-164
Wychowanie do nieposłuszeństwa : o roli filozofii i etyki w polskiej szkole Maria Łojek-Kurzętkowska s. 165-190
Nowa podstawa programowa nauczania filozofii a modyfikacja celów dydaktycznych i sposobów ich realizacji Marcin Szymański s. 191-207