Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Philosophiae Christianae
1977, Tom 13, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania teizmu realistycznego w propozycji J. D. Collinsa Bronisław Dembowski s. 5-45
Argument eudajmologiczny w tomistycznej filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 47-93
Problem ducha i materii w Russella teorii neutralnego monizmu Urszula Krawiec s. 95-107
Marcina Śmigleckiego teoria nauki, cz. I Ludwik Nowak s. 109-143
Próba reinterpretacji "Trzeciej drogi" św. Tomasza z Akwinu Stanisław Ziemiański s. 145-161
O ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych, cz.I Janusz Sidorek s. 163-185
"Aby poznać Boga i człowieka", praca zbiorowa pod red. B. Bejzego, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Chudy B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 185-194
Dyferencjał Semantyczny jako metoda pomiaru preferencji dążeń życiowych (problemy teoretyczne i propozycje badawcze) Andrzej Wiśniewski Dariusz Śleszyński s. 195-206
Rola metafizyki w życiu codziennym Mieczysław Gogacz s. 207-212
Jak powstawała tomistyczna filozofia kultury Halina Wistuba s. 213-224
"Wstęp do filozofii", A. B. Stępień, Lublin 1976 : [recenzja] Bogdan Bakies A.B. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Filozofia Boga na Kongresie Teologów Polskich w Krakowie Edmund Morawiec s. 227-229
Współczesne formy negacji teologu naturalnej Marian Jaworski s. 229-238
Możliwość teologii naturalnej Edmund Morawiec s. 238-253