Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Philosophiae Christianae
1969, Tom 5, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej, część druga Bohdan Bejze s. 5-47
Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej (1918-1968) Mieczysław Gogacz s. 49-79
Różnica rzeczywista między istotą a istnieniem według Tomasza de Vio Kajetana Leszek Kuc s. 81-123
Z problematyki dwoistości w naukach formalnych Mieczysław Lubański s. 125-139
Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego Jadwiga Twarowska s. 141-158
Estetyka metafizyczna St. I. Witkiewicza Elżbieta Wolicka s. 159-177
Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego Stanisław Ziemiański s. 179-197
Realizm metodyczny Etienne Gilsona Piotr Chojnacki s. 199-202
O współczesną koncepcję teodycei (uwagi w związku z drugim wydaniem "Teodycei" ks. W. Granata) Roman Forycki s. 202-205
"Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia", W.Sedlak, Warszawa 1967 : [recenzja] M. Bombik W. Sedlak (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Die Einheit von Materic und Geist bei Teilhard de Chardin", M. Wrede, Limburg 1964 : [recenzja] Jaromir Durczewski M. Wrede (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"O przyczynowości: miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce", Mario Bunge, tł. Stefan Amsterdamski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zygmunt Hajduk Mario Bunge (aut. dzieła rec.) s. 217-225
"Simmetrija w prirodie", I.I. Szafranowskij, Leningrad 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański I.I. Szaframowskij (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Charakter a hodnotenie biologického mechaninicizmu", J. Kops, "Filozofia (Bratislava)" XXIII (1968) : [recenzja] Sz. W. Ślaga J. Kops (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Zur Theorie der experimentellen Methode", W. Dietrich, "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" 16 (1968) : [recenzja]) Sz. W. Ślaga W. Dietrich (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga P.E. Siwokon (aut. dzieła rec.) s. 231-235
Procesy spostrzeżeniowe jako źródło informacji o rzeczywistości Elżbieta Ombach s. 237-254
"Psichołogija matematiczeskich sposobnostej szkolnikow", W.A. Kruteckij, Moskwa 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański W.A. Kruteckij (aut. dzieła rec.) s. 254-261
"Struktura osobowości", Joseph Nuttin, tł. Tamara Kołakowska, Warszawa 1968 : [recenzja] J. Jakubowski Joseph Nuttin (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Moralność na co dzień", Mieczysław Michalik, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Charchut Mieczysław Michalik (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"Filozofia moralna Santayany", Jan Szmyd, Warszawa 1968 : [recenzja] Aleksandra Pawlik Jan Szmyd (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Literárni činnost předhustiské university", Josef Třiška, Praha 1967 : [recenzja] Marian Borzyszkowski Josef Třiška (aut. dzieła rec.) s. 273-278