Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Philosophiae Christianae
2006, Tom 42, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Mieczysława Gogacza Tadeusz Klimski s. 10
Szanowny Panie Profesorze Zenon Grocholewski s. 11
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006 Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 13-21
Między Wschodem a Zachodem : filozofia arabska w koncepcji Zakiego Nadżiba Mahmuda (1905-1993) Marek M. Dziekan s. 23-34
Metafizyka w ujęciu Mieczysława Gogacza - perspektywy badań Stanisław Krajski s. 35-43
O realistyczną filozofię wychowania : idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice Mikołaj Krasnodębski s. 45-64
Myślenie i język Marek Maciejczak s. 65-86
Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza Dawid Pełka s. 87-94
Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście "drugiej drogi" św. Tomasza z Akwinu Tomasz Stępień s. 95-108
Doprecyzowanie zagadnienia "verbum interius" (słowo wewnętrzne) w pismach św. Tomasza z Akwinu Lech Szyndler s. 109-132
Racjonalizacja pojęcia natury w pismach Alaina z Lille Bartosz Wieczorek s. 133-149
Być ojcem, być matką... : odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym Krzysztof A. Wojcieszek s. 151-160
"O rozdzielności płaszczyzn" - polemiki ciąg dalszy Jacek Tomczyk s. 161-173
Dickens, Darwin i pułapki debaty o stworzeniu świata Małgorzata Grzegorzewska s. 174-191
Koncepcja trzech światów Maxa Plancka Magdalena Filipek s. 192-205
Prima via św. Tomasza w formalizacji E. Nieznańskiego Edward Nieznański s. 206-207
"Początki narodowego piśmiennictwa w Polsce. Gertruda Mieszkówna (1025-1108) i jej manuskrypt" : sprawozdanie z sympozjum naukowego 26 kwietnia 2006 Agnieszka Gondek s. 209-221
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 4 Izabella Andrzejuk Natalia Zhmura Eryk Łażewski s. 221-236
Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. "Czy polityka może mieć sumienie?" Izabella Andrzejuk s. 236-239
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Wielcy ludzie Emigracji - ocalić od zapomnienia": Ks. Stanisław Bełch (1904-1989) - "człowiek z wizją" Izabella Andrzejuk s. 239-244
Konferencja naukowa "Myśl Ibn Chalduna jako czynnik zbliżenia między cywilizacjami" Katarzyna Wasilewska s. 244-247
Sprawozdanie z prezentacji na XII Targach Książki Katolickiej książki prof. dr hab. Artura Andrzejuka "Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik" Łukasz Mażewski s. 247-251
Sprawozdanie z rocznej działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Igor Dąbrowski s. 251-253
Sprawozdanie ze Studenckiej Sesji Naukowej pt. "Filozoficzna wizja państwa" Igor M. Dąbrowski Karolina Szelenberger s. 253-254
Sprawozdanie z Tygodnia Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dawid Lipski s. 254-256
"Dialog. Cz. 1", Wilhelm Ockham, Kęty 2005 : [recenzja] Zbigniew Sareło Wilhelm Ockham (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Wykłady o etyce", Ernst Tugendhat, Warszawa 2004 : [recenzja] Ryszard Moń Ernst Tugendhat (aut. dzieła rec.) s. 260-265
"Miecz i pastorał : filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy : Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri", Jacek Grzybowski, Kęty 2006 : [recenzja] Jarosław Babiński Jacek Grzybowski s. 265-268
"Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej : w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym", Edward Grant, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Dańczak Edward Grant s. 268-272