Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Philosophiae Christianae
1999, Tom 35, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura definicji dejktycznej Anna Brożyna s. 5-20
Zagadnienie istnienia obiektów matematycznych Anna Lemańska s. 21-32
Zmiana w klasycznej koncepcji racjonalności a sekularyzm Paweł Mazanka s. 33-49
Maxa Müllera koncepcja doświadczenia transcendentalnego Kazimierz Wolsza s. 51-64
Postmodernizm rejestracją współczesności Bernard Hałaczek s. 65-74
Kryzys teologii spekulatywnej w późnym średniowieczu i próby jej odnowy Jarosław Stoś s. 75-90
Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu Paweł Milcarek s. 90-100
Galileusz o problematyce matematycznego przyrodoznawstwa w "Dialogu o dwu najważniejszych układach świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym" Antoni Benedikt s. 101-119
Uwagi o zainteresowaniu osobą i myślą G. Bruna w Polsce Mirosław Mylik s. 120-130
Information as the basis for representation Janina Buczkowska s. 130-138
Etyka Jaquesa Lacana Ryszard Moń s. 138-150
O problemie świadomości śmierci Marián Palenčár s. 151-156
Zmiana jakości relacji w leczeniu alkoholizmu Danuta Ługowska s. 156-162
"Pradzieje" homo technicus Jacek Łapiński s. 162-189
Humanizm według Emmanuela Lévinasa Ryszard Moń s. 189-198
Epistemologiczne podstawy filozofii Gabriela Marcela Marek Panek s. 198-203
Argument ontologiczny na gruncie logik modalnych Roman Tomanek s. 203-213
"Models for genetics", Wolfgang Balzer, Chris M. Dawe, Frankfurt am Main 1997 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Wolfgang Balzer (aut. dzieła rec.) Chris M. Dawe (aut. dzieła rec.) s. 215-222
"Lifelines : biology beyond determinism", Steven Peter Russell Rose, Oxford 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Steven Peter Russell Rose (aut. dzieła rec.) s. 222-230
"Rola praw biologicznych w wyjaśnianiu ewolucyjnym", Wiesław Dyk, Szczecin 1998 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Wiesław Dyk (aut. dzieła rec.) s. 230-241
"Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens : ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft", München 1997 : [recenzja] Zbigniew Łepko s. 241-247
"Antropologia filozoficzna : ujęcie pragmatyczne", Gernot Böhme, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Gernot Böhme (aut. dzieła rec.) s. 247-251
">>Modernità e postmodernità<< : l'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini", Andrzej Kobyliński, Roma 1998 : [recenzja] Zbigniew Sareło Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Mózg - tajemniczy kosmos", Ernst Pöppel, Anna-Lydia Edingshaus, Warszawa 1998 : [recenzja] Monika Paszowska Anna-Lydia Edingshaus (aut. dzieła rec.) Ernst Pöppel (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Filozoficzne podstawy sportu", Mirosław Mylik, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Kosiewicz Mirosław Mylik (aut. dzieła rec.) s. 257-264
"Drogi i bezdroża rozwoju psychopatologii i terapii", Janusz Krzyżanowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Grochowski Janusz Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 265-267
Sprawozdanie z dziesiątej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK Jan Krokos s. 269-271
Sprawozdanie z jedenastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK Ryszard Moń s. 271-273
Sprawozdanie z dwunastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 274-276
Sprawozdanie z sympozjum "Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia", ATK 20.04.1999 Paweł Mazanka s. 277-281