Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Philosophiae Christianae
2008, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa oczywistości zasad racji bytu Edward Nieznański s. 5-12
Propozycja aksjomatyzacji koncepcji Absolutu jako pierwszej przyczyny sprawczej inspirowana formalizacjami O. Bocheńskiego Marek Porwolik s. 13-30
Początek jako kategoria filozoficzna Adam Świeżyński s. 31-49
Filozofia na pierwszych Zjazdach Filozofów Polskich Kazimierz Szałata s. 51-73
Spór o koncepcję historii filozofii w Polsce Mirosław Mylik s. 74-95
Teoria przyczynowania celowego w pismach Arystotelesa i Tomasza z Akwinu Weronika Szczepkowska s. 96-114
Podstawowe pojęcia filozofii politycznej Arystotelesa Paweł Borkowski s. 115-133
W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdań predykatywnych Marcin Tkaczyk s. 134-146
Rola uczuć w Ingardenowskiej etyce Waldemar Kmiecikowski s. 147-163
Huberta Hermansa koncepcja "self" : próba analizy filozoficznej Andrzej Jastrzębski s. 164-175
Filozoficzno-pedagogiczne implikacje wyboru podstawowego człowieka Edward Torończak s. 176-191
Problem pochodzenia człowieka z perspektywy ewolucjonizmu teistycznego Mariusz Ciszek s. 192-205
"Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej", Edward Nieznański, Warszawa 2007 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Edward Nieznański (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy", Kordula Świętorzecka, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Tomanek Kordula Świętorzecka (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Ostateczne wyjaśnienia wszechświata", Michał Heller, Kraków 2008 : [recenzja] Adam Świeżyński Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Filozofia religii", Friedo Ricken, Kęty 2007 : [recenzja] Bartosz Wieczorek Friedo Ricken (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Mit i prawda kultury : z inspiracji René Girarda", Jacek Bolewski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maciej Chrzanowski Jacek Bolewski (aut. dzieła rec.) s. 225-242
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata", UKSW, 14.12.2007 Adam Świeżyński s. 243-247
Sprawozdanie z wykładu prof. A. Mcintosha "Time's arrow - information, entropy and DNA", UKSW, 16.04.2008 Dawid Kozłowski s. 248-250