Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
1987, Tom 23, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego Wojciech Chudy s. 5-24
Tomizm egzystencjalny wobec nowych badań lingwistyczno-filozoficznych Alfred Gawroński s. 25-43
Metody metafizyki — ujęcie z pozycji metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu Mieczysław Gogacz s. 45-64
Zdarzenie, prawdopodobieństwo, rozmytość Mieczysław Lubański s. 65-80
Problemy metody formowania pojęcia bytu Andrzej Maryniarczyk s. 81-93
O zadaniach filozofii Edmund Morawiec s. 95-108
Rozumność i wolność ludzkiego działania u Immanuela Kanta Robert Piłat s. 109-127
Autoprezentacja Władysława Witwickiego w listach do syna Teresa Rzepa s. 129-145
Problem przyczynowości w metafizyce Dunsa Szkota Tadeusz Wolf s. 147-167
Zasada antropiczna a teleologiczne interpretacje przyrody Józef Życiński s. 169-185
Wokół struktury nauk biologicznych Kazimierz Kloskowski s. 187-198
Model chemotonu w wyjaśnianiu genezy życia Szczepan W. Ślaga s. 199-205
"Proischożdienie żizni: chimiczeskie teoni", Simionescu K., Denesz F., Moskwa 1986 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga F. Denesz (aut. dzieła rec.) K. Simionescu (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Rozważania dotyczące pojęcia krytyki naukowej Gerhard Zecha s. 209-214
Sprawozdanie z dyskusji po referacie prof. Gerharda Zechy z Salzburga Tomasz Olszewski s. 214-215
On the divisors of the power binomial xn + yn Tadeusz Boncler s. 215-217
Byt i powinność Wolfgang Waldstein s. 217-227
Prawda podstawą etyki Mieczysław Gogacz s. 229-233
Antropologia — ale jaka? Ignacy Dec s. 233-237
Psychiatria a ideologia Andrzej Kokoszka s. 237-243