Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Philosophiae Christianae
1970, Tom 6, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej Mieczysław Gogacz s. 5-28
System psychoterapii Karola R.Rogersa Jerzy S. Jakubowski s. 29-43
Z problematyki dwoistości w naukach formalnych II Mieczysław Lubański s. 45-67
Cechy formalne spostrzeżeń u ludzi zdrowych i u ludzi z zaburzeniami nerwicowymi Elżbieta Ombach s. 69-91
Kosmochemiczne badania początków życia Szczepan W. Ślaga s. 93-120
O niektórych problemach psychologii klinicznej w zastosowaniu do rehabilitacji kardiologicznej Stanisław Siek s. 121-148
"Problemy percepcji: teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej", M. Hempoliński, Warszawa 1969 : [recenzja] J. Chalcarz M. Hempoliński (aut. dzieła rec.) s. 149-156
"Wiedza współczesna a racjonalizm", R. Blanché, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga R. Blanché (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Ontologie und logistiche Analyse der Sprache: eine Untersuchung zur zeitgenössischen Universaliendiskussion", Guido Küng, Wien 1963 : [recenzja] Z. Hajduk Guido Küng (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Analytische Erkenntnistheorie: kritische Ubersicht über die neueste Entwiclung in USA und England", A. Pap, Wien 1955 : [recenzja] Z. Hajduk A. Pap (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Gnoseołogiczeskie problemy formalizacji", Minsk 1969 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 166-173
Biogeneza w świetle środowiska prekambru i kambru Czesław Biedulski s. 175-181
"Instynkt czy doświadczenie: zachowanie się zwierząt", W.B. Dröscrer, tł. K.Kowalska, Warszawa 1969 : [recenzja] J.M. Dołęga W.B. Dröscrer (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"L'Univers et l'àme", A.D.Sertillanges, Paris 1965 : [recenzja] J.M. Dołęga A.D. Sertillanges (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Prostranstwo mikromira, Fiłosofskij ocerk", E.P. Andrejew, Moskwa 1969 : [recenzja] M. Lubański E.P. Andrejew (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Opieka psychologiczna nad małym dzieckiem głuchym Tadeusz S. Gałkowski s. 191-210
Próba analizy osobowości nieletnich przestępców - dziewcząt Aleksandra Mrugalska s. 211-228
Personalistyczna psychologia głębi Igora A. Caruso Antoni J. Nowak s. 229-242
"Foundations of behavioral research: educational and psychological inquiry (Podstawy badań nad zachowaniem się: Studium psychologiczne i pedagogiczne), F.N. Kerlinger, New York 1964 : [recenzja] T.S. Gałkowski F.N. Kerlinger (aut. dzieła rec.) s. 242-250
"Theories in contemporary psychology (Teorie we współczesnej psychologii)", Melvin H. Marks, New York 1965 : [recenzja] T.S. Gałkowski Melvin H. Marks (aut. dzieła rec.) s. 251-261
"Research on behavioral aspects of deafness (Badania z zakresu behawioralnych zakresów aspektów głuchoty)", New Orleans 1965 : [recenzja] T.S. Gałkowski s. 261-264
Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary Józef Herbut s. 265-273
Z filozoficznych rozważań nad religią Mieczysław Lubański s. 275-282
Ks. prof. dr Józef Pastuszka - uczony i wychowawca R. Śliwiński s. 283-287
II Krajowa Konferencja poświęcona problemom psychologii w rehabilitacji inwalidów T.S. Gałkowski s. 287-290
Sympozjum na temat zaburzeń mowy i słuchu zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej A.T.K. w dniu 21 lutego 1969 r. T.S. Gałkowski s. 290-293