Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Philosophiae Christianae
2015, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Antropologiczne podstawy modlitwy : studium filozoficzno-religijne Marian Jaworski s. 5-15
Janusza Stanisława Pasierba mistyczne inspiracje wizji człowieka Piotr Koprowski s. 17-54
Nature and Necessity in Aristotle's "Physics" Jarosław Olesiak s. 55-73
The Reform of the Quality of Life Indicators in the EU from the Perspective of Sustainable Development Andrzej Papuziński s. 75-98
Problem formy logicznej : Wittgenstein a Leibniz Michał Piekarski s. 99-121
Uprawnione prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica Magdalena Płotka s. 123-140
Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia «ex nihilo» w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 141-163
"Logika-Gramatyka-Pragmatyka : ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem", Marek Piekarski, Warszawa 2015 : [recenzja] Marek Porwolik Marek Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 165-171
„Rocznik Tomistyczny”, Nr 1, 2012 : [recenzja] Marek P. Prokop s. 172-180
"Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego", Teresa Obolevitch, Kraków 2014 : [recenzja] Justyna Kroczak Teresa Obolevitch (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "The Current „Social-ethical” Trends and The Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought", Trnavska Univerzita, 4 listopada 2014 Andrzej Kobyliński s. 183-193