Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Philosophiae Christianae
2010, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Profesor Michał Heller doktorem honoris causa UKSW Jan Krokos s. 9-12
Laudacja Promotora ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego Mieczysław Lubański s. 13-14
Słowo ks. abpa prof. Józefa Życińskiego Józef Życiński s. 15-16
Konieczność i przypadek w ewolucji Wszechświata Michał Heller s. 17-24
Matematyka i metafizyka : krótki komentarz na temat hipotezy matematyczności świata Stanisław Wszołek s. 25-36
Prawda a matematyka Anna Lemańska s. 37-54
Trudności współczesnej fizyki mikroświata i próby ich przezwyciężenia Jerzy Kijowski s. 55-64
Wyobrażenia w nauce i w teologii Mieszko Tałasiewicz s. 65-71
Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności Ryszard Moń s. 73-91
Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera Adam Świeżyński s. 93-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba ogólnego opisu zjawiska opętania i jego filozoficznej interpretacji Kazimierz Mikucki s. 125-158
Indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego Paweł Borkowski s. 159-174
Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne’a oraz Mieczysława Alberta Krąpca Andrzej Jastrzębski s. 175-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Twierdzenie Gödla a wiara i rozum - czyli w poszukiwaniu nowych uzasadnień Krystian Jobczyk s. 191-195
Kosmologia dojrzałego średniowiecza Marcin Karas s. 196-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego", I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2009 : [recenzja] Rafał Kupczak I. Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Wewnętrzny nauczyciel człowieka : eseje z teologii egzystencjalnej", R. Kozłowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Krystian Jobczyk R. Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Zapis świata : Traktat metafizyczny", Piotr Wierzbicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Perzyński Piotr Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 213-224
"Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce", Marian Grabowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Adam Świeżyński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Pisma", Idzi Benedykt Radziszewski, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Idzi Benedykt Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" Karolina Dominik Łukasz Malinowski Krzysztof Wasilewski s. 233-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji Kontrowersje wokół człowieka : Mózg-psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny Krystian Jobczyk s. 240-242
Sprawozdanie z konferencji "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu". UKSW, Warszawa, 13-14.10.2009 r. Adam Świeżyński s. 242-257
Historia, Uniwersytet, Przyszłość. Filozofia Boga i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jacek Grzybowski s. 258-264