Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Philosophiae Christianae
2012, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem sposobu poznania duszy ludzkiej według Kazimierza Kłósaka Kazimierz Mikucki s. 5-41
Człowiek – podmiot sam w sobie, który nie umiera całkowicie, czyli o tym, co „przeoczył” Immanuel Kant Zdzisław Kieliszek s. 43-67
Struktura człowieka w "Scivias" Hildegardy z Bingen Magdalena Otlewska s. 69-85
Czy dusza ludzka jest indywidualna? Kontrowersje wokół rozumienia duszy w starożytnym neoplatonizmie niechrześcijańskim Tomasz Stępień s. 87-104
Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem Andrzej Stępnik s. 105-127
Nieśmiertelność duszy - stara filozoficzna idea w obszarze współczesnego społeczeństwa konsumenckiego Krzysztof Śnieżyński s. 129-157
Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii Maria Urbańska-Bożek s. 159-183
Udział Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym" Monika Slodičkowa Dorota Zapisek s. 185-193
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19–20 maja 2011 r. Izabella Andrzejuk s. 193-200
Sprawozdanie z konferencji "Geneza państwa a problem filozofii politycznej", 28 marca 2011 r. Izabella Andrzejuk s. 200-205
"Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych", Kazimierz Pawłowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Kazimierz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 205-214
"Nieobliczalna obliczalność", Maria Piesko, Kraków 2011 : [recenzja] Bożena Czernecka-Rej Maria Piesko (aut. dzieła rec.) s. 214-222