Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
2000, Tom 36, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Czcigodny Księże Profesorze! Józef Glemp s. 7
Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 9-10
Ksiądz profesor Edmund Morawiec - życie i działalność naukowa Paweł Mazanka s. 11-23
Nauka o wieczności świata w "Glosae super Platonem" Bernarda z Chartres Stanisław Bafia s. 25-40
Tomizm egzystencjalny M.A. Krąpca a filozofia analityczna P.F. Strawsona - wzajemna krytyka Gabriela Besler s. 41-51
Encyklika "Fides et ratio" i problem dialogu Bronisław Dembowski s. 53-66
Filozofia nauk o ochronie środowiska i kultura ekologiczna Józef M. Dołęga s. 67-79
Związek nauki z filozofią w metanauce Henryka Mehlberga Zygmunt Hajduk s. 81-94
Wiedza zdroworozsądkowa Józef Herbut s. 95-106
Starzenie się - dojrzewaniem człowieka Mieczysław A. Krąpiec s. 107-113
Wolność a poznanie Jan Krokos s. 115-124
Składowa zachowawcza i postępowa w nauce Mieczysław Lubański s. 125-136
Wyznanie wiary zapisane w Liście do Rzymian 1,3-4 Jan Łach s. 137-155
Metafizyka klasyczna: transcendentalia, konwertibilia i reduplikatywy : (refleksje meta-metafizyczne) Stanisław Majdański s. 157-180
Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm Paweł Mazanka s. 181-206
Über die Rolle des Zufalls in der Welt des allmächtigen Gottes Edward Nieznański s. 207-219
Europejska wieża Babel? : o tożsamości kultury polskiej Jan Sochoń s. 221-241
Krytyka metody scholastycznej oraz schola mystica w pismach Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 243-266
Kilka uwag o intellectus fidei i filozofii chrześcijańskiej na marginesie encykliki "Fides et ratio" Jana Pawła II Sławomir Szczyrba s. 267-281
Konstytucja apostolska "Ex corde Ecclesiae" a aktualny status uniwersytetu katolickiego Tadeusz Ślipko s. 283-298
Drogi poznania Boga według "Fides et ratio" Zofia J. Zdybicka s. 299-316
Kritische Bemerkungen zu Husserls Schrift "Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie" Horst Seidl s. 317-339