Znaleziono 15 artykułów

Zygmunt Hajduk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych Zygmunt Hajduk s. 5-46
C. G. Hempla model wyjaśniania probabilistycznego Zygmunt Hajduk s. 5-40
Wartościowanie i wartości w nauce Zygmunt Hajduk s. 13-38
Kontynentalna i anglo- amerykańska filozofia nauki Zygmunt Hajduk s. 43-61
Semantyczne ujęcie struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych Zygmunt Hajduk s. 69-97
Związek nauki z filozofią w metanauce Henryka Mehlberga Zygmunt Hajduk s. 81-94
Sposoby uzasadniania teorii metodologicznych Zygmunt Hajduk s. 87-94
Współczesna postać sporów o koncepcję filozofii przyrody Zygmunt Hajduk s. 115-134
Filozofia przyrody Isaaka Newtona Zygmunt Hajduk s. 115-129
Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych Zygmunt Hajduk s. 149-158
Problem jednej filozofii nauk formalnych Bożena Czernecka-Rej Zygmunt Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 152-160
Sceptycyzm — kognditywizm — racjonalizm Zygmunt Hajduk s. 190-198
"Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa : metakosmologia", Zygmunt Hajduk, Lublin 2004 : [recenzja] Anna Lemańska Zygmunt Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Osoba, myśl naukowa i praca dydaktyczna ks. prof. Zygmunta Hajduka SDS Zygmunt Hajduk s. 207-233
"O przyczynowości: miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce", Mario Bunge, tł. Stefan Amsterdamski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zygmunt Hajduk Mario Bunge (aut. dzieła rec.) s. 217-225