Znaleziono 29 artykułów

Paweł Mazanka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Classic philosophy and some negative characteristics of contemporary culture Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 5-12
Ksiądz profesor Edmund Morawiec - życie i działalność naukowa Paweł Mazanka s. 11-23
Zmiana w klasycznej koncepcji racjonalności a sekularyzm Paweł Mazanka s. 33-49
Niektóre sposoby rozumienia terminu "doświadczenie" Paweł Mazanka s. 65-82
Fryderyka Nietzschego droga od wiary do ateizmu Paweł Mazanka s. 67-83
O potrzebie uprawiania filozofii przedmiotu Paweł Mazanka s. 87-96
Karola Marksa krytyka religii i jej wpływ na nowożytny sekularyzm Paweł Mazanka s. 87-104
O dwóch źródłach współczesnego ateizmu Paweł Mazanka s. 117-125
The need for the cultivation of classical philosophy Paweł Mazanka s. 133-150
"Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej?" : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie Paweł Mazanka s. 166-170
"Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej", Edmund Morawiec, Warszawa 1998 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 171-176
Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku Paweł Mazanka Edmund Morawiec s. 173-188
Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm Paweł Mazanka s. 181-206
Natural theology of Descartes and modern secularism Paweł Mazanka s. 184-196
"Czym jest wiara? : rozważania o filozofii religii", Bernhard Welte, Warszawa 2000 : [recenzja] Paweł Mazanka Bernhard Welte (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Koń trojański w Mieście Boga : przyczyny kryzysu w Kościele katolickim", Dietrich von Hildebrand, Warszawa 2000 : [recenzja] Paweł Mazanka Dietrich von Hildebrand (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Paweł Mazanka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej : podstawowe zagadnienia z metafizyki", Edmund Morawiec, Paweł Mazanka, Warszawa 2006 : [recenzja] Paweł Mazanka Edmund Morawiec Sylwia Zawadzka s. 205-212
"W kierunku religijności autentycznej : Bernharda Weltego filozofia religii", Paweł Mazanka, Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 205-206
Sprawozdanie z sympozjum: "Fides et ratio, w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje", KUL, 9-10.12.1999 Paweł Mazanka s. 222-225
Refleksje o "Radykalnej ortodoksji" Johna Milbanka : sprawozdanie z konferencji "Belief and metaphysics", 15-18 września 2006, Hiszpania, Granada Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 226-233
Sprawozdanie z XX Światowego Kongresu Filozoficznego, Boston 1998 Paweł Mazanka s. 233-236
"Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej", Paweł Mazanka, Warszawa 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Paweł Mazanka (aut. dzieła rec.) s. 245-247
Sprawozdanie z dwunastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK Paweł Mazanka Roman Tomanek s. 274-276
Sprawozdanie z sympozjum "Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia", ATK 20.04.1999 Paweł Mazanka s. 277-281
O epistemologicznych podstawach zaniku wiary religijnej Paweł Mazanka s. 284-287
Czy warto jeszcze filozofować? : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego z okazji 10 rocznicy śmierci ks. prof. Stanisława Kamińskiego Paweł Mazanka s. 288-289
Wkład pracowników naukowych ATK w Warszawie w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995 Paweł Mazanka Mirosław Mylik s. 306-309
"Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej", Paweł Mazanka, Warszawa 2003 : [recenzja] Jarosław Babiński Paweł Mazanka (aut. dzieła rec.) s. 381-383