Znaleziono 21 artykułów

Mieczysław A. Krąpiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatr jako sposób życia człowieka Mieczysław A. Krąpiec s. 3-11
Państwo jako rozumny ład dobra Mieczysław A. Krąpiec s. 5-12
Czy człowiek bez celu? Mieczysław A. Krąpiec s. 5-36
Prawa człowieka i ich zagrożenia Mieczysław A. Krąpiec s. 5-109
Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa Mieczysław A. Krąpiec s. 5-17
Rozważania o narodzie Mieczysław A. Krąpiec s. 5-37
Ludzki wymiar pracy Mieczysław A. Krąpiec s. 7-18
Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu Mieczysław A. Krąpiec s. 17-48
Co to jest naród? Mieczysław A. Krąpiec s. 59-75
O lubelskiej szkole filozoficznej : [rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem OP] Katarzyna Stepień s. 65-71
Starzenie się - dojrzewaniem człowieka Mieczysław A. Krąpiec s. 107-113
Sport - usprawnienia czy wyczyny? Mieczysław A. Krąpiec s. 135-143
"Ludzka wolność i jej granice", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2004 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Filozofia w teologii", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 208-209
<<Spełniać dobro : felietony z „Radia Maryja">>, Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2000 : [recenzja] Ignacy Dec Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Porzucić świat absurdów Jan Sochoń s. 231-269
"Człowiek i polityka", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2007 : [recenzja] Marian Szymonik Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 233-242
"Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka", Mieczysław A. Krąpiec, Warszawa 1997 : [recenzja] Zdzisław Kunicki Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 250-255
Sylwetki wielkich filozofów : Arystoteles Mieczysław A. Krąpiec s. 271-276
"Metafizyka", t. I i II, Arystoteles, oprac. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, tł. Tadeusz Żeleźnik, Lublin 1996 : [recenzja] Czesław Gładczuk Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żeleźnik (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Człowiek i prawo naturalne", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2009 : [recenzja] Tomasz Duma Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 449-453