Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Studia Philosophiae Christianae
2015, Tom 51, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala : z dziejów filozofii zdrowego rozsądku Stanisław Janeczek s. 5-73
Poznawcza geneza języka a infromacyjna struktura znaczenia Janina Buczkowska s. 75-96
Filozoficzna myśl Roberta Boyle'a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego Radosław Kazibut s. 97-121
Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla Piotr Łaciak s. 123-149
O doświadczeniu powinności i języku wartości moralnych Romana Ingardena Andrzej Waleszczyński s. 151-166
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiego Konwersatorium z cyklu "Styczeń - Ślipko - Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akedemia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015 Andrzej Kobyliński s. 167-176
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socio-Ethical Ideas of Contemporary Russian Philosophy in the Context of Slavic World", Trnavska Univerzita, Trnawa, 5 maja 2015 Andrzej Kobyliński s. 176-187