Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Philosophiae Christianae
1974, Tom 10, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby Mieczysław Gogacz s. 7-31
Sposoby dochodzenia do hipotez metafizycznych i rozstrzygania o ich wartości Józef Herbut s. 33-65
Próba uściślenia Tomaszowego określenia istoty życia Szczepan W. Ślaga s. 67-99
Stosowalność logik wielowartościowych w teoriach fizykalnych w ujęciu Z. Zawirskiego Stanisław Kiczuk s. 101-130
Półgrupy i automaty Mieczysław Lubański s. 131-149
"Die wissenschaftliche Hypothese", H. Korch, Berlin 1972 : [recenzja] J. Herbut H. Korch (aut. dzieła rec.) s. 151-157
"Ponjatie informacii: łogiko-metodołogiczeskij aspekt", I.I. Griszkin, Moskwa 1973 : [recenzja] M. Lubański I.I. Griszkin (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Metodołogiczeskij analiz tieoreticzeskich i eksperimentalnych osnowanij fiziki grawitacii", Kijew 1973 : [recenzja] M. Lubański s. 160-166
Osobowość w ujęciu R.B. Cattella Antoni J. Nowak s. 167-182
Uczeń jako podmiot procesu wychowania i uczenia według Carla Rogersa Zenon Uchnast s. 183-193
"Motywacja: teoria i badania", Ch.N. Cofner, M.H. Appley, Warszawa 1972 : [recenzja] Z. Iwanicki M.H. Appley (aut. dzieła rec.) Ch.N. Cofner (aut. dzieła rec.) s. 193-207
"The psychology of nirvana: a comparative study of the natural goat Buddhism and the of modern western psychology", Johansson Rune, London 1971 : [recenzja] Z. Iwanicki Johansson Rune (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Polskie studia nad dziejami myśli św. Tomasza Stefan Swieżawski s. 213-225
Wpływ metafizyki "Awicenny" i "Księgi o przyczynach" na filozofię Tomasza z Akwinu Jan Wróbel s. 225-230
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej wybranym zagadnieniom teleologicznej interpretacji przyrody Józef M. Dołęga s. 231-233
III Studencka Sesja Naukowa na temat filozoficznych koncepcji szczęścia Tadeusz Urbaniak s. 233-237