Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Philosophiae Christianae
1969, Tom 5, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej Bohdan Bejze s. 5-61
Koncepcja poznania naukowego według Piotra Semenenki Tadeusz Kaszuba s. 63-99
Pojęcie bytu według Tomasza de Vio Kajetana Leszek Kuc s. 101-157
Psychologia analityczna C. G. Jung'a Elżbieta Ombach s. 159-166
Rola fizyki współczesnej w sporze empiryzmu z aprioryzmem Tadeusz Rutowski s. 167-183
O roli środków instrumentalnych w poznaniu fizykalnym i filozoficznym Stanisław Kamiński s. 185-193
Paradoks a poznanie Mieczysław Lubański s. 193-204
"Naczalnyj kurs fiłosofii", Moskwa 1968 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 204-208
"Prawomocne poznanie a wiedza o świecie", M. Gordon, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Chalcarz M. Gordon (aut. dzieła rec.) s. 208-215
Koncepcja ewolucji życia u H. Bergsona i P. Teilharda de Chardin Bernaedr G. Błoch s. 217-228
Z zagadnień filozofii fizyki Mieczysław Lubański s. 229-238
"Albert Einsztein - sobranie naucznych trudow", pod red. I.E. Tamma, Ja.A. Smorodinskogo, B.G. Kuznecowa, Moskwa 1966 : [recenzja] M. Heller B.G. Kuznecow (aut. dzieła rec.) Ja.A. Smorodinskog (aut. dzieła rec.) I.E. Tamm (aut. dzieła rec.) s. 238-242
"Pojęcie prawa nauki w XIX wieku: zbiór rozpraw", Warszawa 1967 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 243
"Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych", Warszawa 1967 : [recenzja] Szczepan W. ślaga s. 243-244
"Essays in Analysis", A. Ambrose, London- New York 1966 : [recenzja] Cz. Wojtkiewicz A. Ambrose (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"O łogikie ocenok", A.A. Iwin, "Woprosy Fiłosofii" nr 8 (1968) : [recenzja] Cz. Wojtkiewicz A.A. Iwin (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Ekstrawersja i introwersja w ujęciu C.G. Junga i R.B. Cattella Antoni J. Nowak s. 251-259
Transcendencja duszy ludzkiej w ujęciu Piotra Teilharda de Chardin Tadeusz Wojciechowski s. 259-262
"Etyka", Warszawa 1967 : [recenzja] Tadeusz Ślipko s. 263-275
"O instinnosti moralnych sużdzienij", W.P. Kubliakow,"Woprosy Fiłosofii" nr 5 (1968) : [recenzja] Cz. Wojtkiewicz W.P. Kubliakow (aut. dzieła rec.) s. 275-276
Wielkość i tragizm Pascala Mieczysław Gogacz s. 277-282
"Etyka" Abelarda na seminarium historii filozofii przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w roku akademickim 1967 Mieczysław Gogacz s. 282-302
"Abelard", Ryszard Palacz, Warszawa 1966 : [recenzja] Mieczysław Gogacz Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) s. 302-304
Organizacja szkolnictwa dominikańskiego w XIV w. Paweł Kielar s. 304-318
"Historia filozofii", Władysław Tatarkiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] B. Dembowski Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 318-322
Sprawozdanie z Sympozjum na temat: "Pluralizm wyobrażeń rzeczywistości fizycznej wobec nauki i filozofii", Poznań dn. 10. XII. 1966 r. Edmund Morawiec s. 323-329
"Dydaktyka Szkoły Wyzszej", z.1 1968, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym w Warszawie Edmund Morawiec s. 330-335
Sesje kongresów filozoficznych półwyspu Indyjskiego Jan Pryszmont s. 335-339