Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
1975, Tom 11, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji: Śp. Ojciec dr Edward Chalcarz s. 5-9
Twardowskiego koncepcja przedmiotu jako korelatu aktu Bogdan Bakies s. 11-48
Proces hominizacji w zakresie kości długich kończyny dolnej Bogdan Hałaczek s. 49-92
Mach's Principle and the Principle of Equivalence Michał Heller s. 93-101
Algebraiczne aspekty teorii relacji Mieczysław Lubański s. 103-119
Łańcuchy, cykle i grafy Edward Nieznański s. 121-129
Świadomość a działanie w filozofii Ingardena Andrzej Półtawski s. 131-151
Psychologiczne założenia systemu wychowawczego ks. Stanisława Konarskiego Ryszard Żerański s. 153-186
"Fiłosofskoje znaczenije kibernetiki", Sz.G. Adeiszwili, Tbilisi 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański Sz.G. Adeiszwili (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Problemy istorii i metodołogii naucznogo poznanija", Moskwa 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 190-193
"Metodołogia naucznogo poznanija, wypusk 1. Jestestwiennyje i tiechniczeskije nauki", "Izdatielstwo Leningradskogo Uniweriteta" (1974) : [recenzja] Mirosław Lubański s. 194-196
"Problema prerywnosti i nieprerywnosti prostranstwa i wremieni", M.D. Achundow, Moskwa 1974 : [recenzja] Mieczysław Lubański M.D. Achundow (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Pochodzenie człowieka", M.F. Niestruch, Warszawa 1974 : [recenzja] F. Rosiński M.F. Niestruch (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Die Evolution der Organismen: Ergebnisse und Probleme der Abstrammungslehre", G. Heberer, Stuttgart 1967-1974 : [recenzja] T. Rosiński G. Heberer (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"O zakonomiernostiach ewołjucii kak sistemy", A.W. Popow, Frunze 1973 : [recenzja] Sz. W. Ślaga A.W. Popow (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Gut und Böse", H. Reiner, Freiburg (Br.) 1965 : [recenzja] T. Wojnarowicz H. Reiner (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Structure génétique de l'idée de Dieu chez des catholiques français: garçons et filles de 8 à 16 ans", J.P. Deconchy, Bruxelles 1967 : [recenzja] R. Żerański J.P. Deconchy (aut. dzieła rec.) s. 215-222
O dorobku i perspektywach rozwojowych polskiej psychologii Krystyna Ostrowska s. 223-229
IXth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences Franciszek M. Rosiński s. 229-231
Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK poświęcone prof. Bolesławowi J. Gaweckiemu s. 233-253
Profesor Fernand van Steenberghen w ATK Mieczysław Gogacz s. 253-259