Znaleziono 17 artykułów

Franciszek M. Rosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Śmierć według wierzeń staroizraelskich Franciszek M. Rosiński s. 25-41
Stosunek krajowców nowogwinejskich do chorób Wojciech Bęben Franciszek M. Rosiński s. 85-100
Kryteria morfologiczne i kulturowe prehistorycznej komunikacji werbalnej Franciszek M. Rosiński s. 93-120
Wychowanie oligofreników do samodzielności życiowej Franciszek M. Rosiński s. 101-123
Struktura psychiczno-behawioralna najstarszych człowiekowatych kopalnych Franciszek M. Rosiński s. 109-142
Człowiek w społeczeństwie plemiennym (na przykładzie Arapeszów) Wojciech Bęben Franciszek M. Rosiński s. 113-132
Człowiek wobec problemu ochrony środowiska naturalnego Anna M. Latawiec Franciszek M. Rosiński s. 121-137
Budowa somatyczna i środowisko rodzinne oligofreników Franciszek M. Rosiński s. 159-194
Badanie antropologiczno-środowiskowe nad chłopcami głębiej upośledzonymi umysłowo Franciszek M. Rosiński s. 169-185
Morfologia, środowisko i rewalidacja osób z trisomią 21 Franciszek M. Rosiński s. 191-199
Agresja u naczelnych podludzkich Franciszek M. Rosiński s. 209-226
100 lat badań nad praczłowiekiem (Homo erectus) Franciszek M. Rosiński s. 221-230
IXth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences Franciszek M. Rosiński s. 229-231
III Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej we Wrocławiu (20—21 listopada 1978 r.) Franciszek M. Rosiński s. 232-237
Stosunek przestępczyń do swych dzieci Franciszek M. Rosiński Danuta Stary s. 237-250
Rola duchowieństwa w kształtowaniu kultury regionalnej Franciszek M. Rosiński s. 267-280
Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań 16—18.X.1975 r Franciszek M. Rosiński s. 269-271