Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Philosophiae Christianae
1973, Tom 9, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dedykacja s. 5-6
Ku uściśleniu filozofii (Kierunki badań ks. prof. dra Józefa Iwanickiego) Stanisław Kamiński s. 7-21
Wykaz publikacji i zajęć prof. J. Iwanickiego E. Nieznański s. 23-27
Rozum, rozsądek i filozofia Jerzy Kalinowski s. 29-54
Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina Kazimierz Kłósak s. 55-85
Problem prawomocności i różnorodności prognoz przyrodniczych Stanisław Mazierski s. 87-102
Problem teoriopoznawczy w ujęciu Leona Noela Józef Chalcarz s. 103-125
Zagadnienie stosunku filozofii Boga - teologii naturalnej - teodycei do filozofii bytu - metafizyki Bronisław Dembowski s. 127-140
Problem filozofii Kopernika Mieczysław Gogacz s. 141-164
Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią Leszek Kuc s. 165-178
Pozycja pierwszych zasad w koncepcji metafizyki J. Maritaina Edmund Morawiec s. 179-205
Elementarna teoria systemów porządkowych Edward Nieznański s. 207-217
Zagadanienie systematyzacji matematyki Mieczysław Lubański s. 219-234
Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd Antoni B. Stępień s. 235-261
Teologia a filozofia człowieka Andrzej Zuberbier s. 263-269
Problem stosunku filozofii bytu do filozofii Boga : autoreferaty z Sympozjum Filozoficznego z zakresu filozofii Boga M. Jaworski E. Morawiec s. 271
Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga Edmund Morawiec s. 279-292
Sprawozdanie z Sympozjum Antropologicznego, ATK, 10.IV.1972 Szczepan W. Ślaga s. 293-306
Wizyta w ATK prof. Endre von Ivanka z Wiednia Mieczysław Gogacz s. 307-309
Problem genezy życia na Sympozjach Międzynarodowych Szczepan W. Ślaga s. 311-318
"Anthropological Congress dedicated to Aleš Hrdlička - Procedings of the Authroological Congress Prague and Humpolec 1969", ed. by V.V.Novotný, Prague 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga V.V. Novotný (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Anatecta Cracoviensia, Kraków", Kraków 1971 : [recenzja] B. Dembowski s. 320-323