Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Philosophiae Christianae
1972, Tom 8, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksperymentalne ustalenie przeżyć stanowiących wolę w badaniach M. Dybowskiego Tadeusz Klimski s. 5-35
Klasy ilorazowe i podziały Mieczysław Lubański s. 37-50
Przedmiot filozofii Jana Łukasiewicza Marek Łukomski s. 51-85
Osobowość alumnów franciszkańskich i studentów świeckich na podstawie kwestionariusza R. B. Cattella Antoni J. Nowak s. 87-97
Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach Szczepan W. Ślaga s. 99-119
Zagadnienie "reditio" w komentarzu Rogera Bacona do "Liber de causis" Jan Wróbel s. 121-148
Precyzacja niektórych terminów teoriopoznawczych Józef Chalcarz s. 149-161
"Perspectives on Reality: readings in Methaphysics from Classical Philosophy to Existentialism", New York, Chicago, Burlington 1966 : [recenzja] B. Dembek s. 161-163
"Alfred Jules Ayer's Criterion of Verifiability", Felix M. Bąk, Padau 1970 : [recenzja] E. Nieznański Felix M. Bąk (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"The Scientific Approach", J.T. Davies, London and New york 1969 : [recenzja] Z. Iwanicki J.T. Davies (aut. dzieła rec.) s. 168-174
"Rol analogii w sistemie matematiczeskich znanij", E.A. Beljajew, "Fiłosofie Nauki" Nr 5 (1971) : [recenzja] M. Lubański E.A. Beljajew (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Problemy metodołogii sistemnogo issledowanija", Moskwa 1970 : [recenzja] M. Lubański s. 178-188
"O ponjati raznoobrazija", W.W. Szkoda, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański W.W. Szkoda (aut. dzieła rec.) s. 188-192
"Suszczestwujet li kwantowo-relatiwistskaja łogika?", Ł.M. Złotnikow, "Fiłosofskie Nauki" Nr 4 (1971) : [recenzja] M. Lubański Ł.M. Złotnikow (aut. dzieła rec.) s. 192-197
"O suszcznosti żiwoj materii", W.N. Wesełowski, Moskwa 1971 : [recenzja] M. Lubański W.N. Wesełowski (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Fiziko-matematiczeskie prostranstwa i realnost", W.S. Łukjaniec, Kijew 1971 : [recenzja] M. Lubański W.S. Łukjaniec (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Zanim zginie przyroda", J. Dorst, Warszawa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga J. Dorst (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Świat zmysłów", V.B. Dröscher, Warszawa 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga V.B. Dröscher (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Fiłosofskie problemy prostranstwa i wremieni", Adolf Grünbaum, Moskwa 1969 : [recenzja] E. Oniszczuk Adolf Grünbaum (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Sen, marzenia senne i czuwanie", Luce Gay Gaer, Segal Julius, Warszawa 1970 : [recenzja] Z. Iwanicki Luce Gay Gaer (aut. dzieła rec.) Segal Julius (aut. dzieła rec.) s. 217-225
"Decyzje optymalne w badaniach stosowanych", R.L. Ackoff, Warszawa 1970 : [recenzja] T. Piórek R.L. Ackoff (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Wprowadzenie do pedagogiki", Mialaret Gaston, Warszawa 1970 : [recenzja] T. Piórek Mialaret Gaston (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Historia wychowania w starożytności", Marrou Henri-Irénée, Warszawa 1970 : [recenzja] T. Piórek Marrou Henri-Irénée (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Freedom to Learn", Carl R. Rogers, Ohio 1969 : [recenzja] Z. Uchnast Carl R. Rogers (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Religious Values in Counseling and Psychotherapy", Charles A. Curran, New York 1969 : [recenzja] Z. Uchnast Charles A. Curran (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Kształtowanie przekonań moralnych", Z. Szulc, Wrocław 1969 : [recenzja] K. Ostrowska Z. Szulc (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Filozofia wartości a zadania pedagogiki", K. Kotłowski, Wrocław 1969 : [recenzja] K. Ostrowska K. Kotłowski (aut. dzieła rec.) s. 244-246
Teoria osoby w "Liber de apprehensione" przypisywanej Albertowi Wielkiemu Wacław Bucichowski s. 247-253
Zagadnienie interpretacji przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza Jerzy Gułkowski s. 253-259
"Sztuka a technika w XIX i XX wieku", Francastel Pierre, Warszawa 1966 : [recenzja] H. Wistuba Francastel Pierre (aut. dzieła rec.) s. 259-265
Kongres teologów polskich w Lublinie Edmund Morawiec s. 267-276
Sesja ku czci Romana Ingardena T. Klimski s. 277-282