Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Philosophiae Christianae
1977, Tom 13, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji: Jubileusz Profesora Władysława Tatarkiewicza s. 5-6
Dostojeństwo filozofii: historia filozofii w wersji Władysława Tatarkiewicza Mie Gogacz s. 7-20
Bezwzględność i względność w aksjologii etycznej prof. Władysława Tatarkiewicza Tadeusz Ślipko s. 21-38
Ze współczesnej problematyki filozofii religii Marian Jaworska s. 39-84
Filozofia Boga i filozofia bytu Bogdan Bakies s. 85-100
O neopozytywistycznej krytyce metafizyki Edmund Morawiec s. 101-138
Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie" Edward Nieznański s. 139-156
Nowe aspekty procesu hominizacji Franciszek Rosiński s. 157-185
Filogenetyczne zaczątki inteligencji ludzkiej Bernard Hałaczek s. 187-202
Prof. dr Aleksander Lech Godlewski (1905—1975) Józef Tomasz Czarnecki s. 203-207
Bibliografia prac Aleksandra Lecha Godlewskiego J.T. Czarnecki s. 207-214
Metafora i jej rola w nauce Anna Buczek W. Leatherdale (aut. dzieła rec.) s. 215-221
"Logika, nauka rozumowania", Zdzisław Kraszewski, Warszawa 1975 : [recenzja] Korneliusz Policki Zdzisław Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Carbonaceous Meteorites", B. Nagy, Amsterdam-Oxford-New York 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga B. Nagy (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Ekzobiołogija Łuny", G.P. Wdowykin, Moskwa 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga G.P. Wdowykin (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Udział niektórych związków siarki oraz jonów metali w ewolucji chemicznej aminokwasów", K. Samochocka, Warszawa 1974 : [recenzja] AMaria Romanow-Broniarek K. Samochocka (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Kosmologia i antymateria", Hannes Alfven, Warszawa 1973 : [recenzja] Maria Romanow-Broniarek Hannes Alfvén (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Matematiczeskoje modelirowanije w biologii", praca zbiorowa pod red. A.M. Mołczanowa, Moskwa 1975 : [recenzja] Anna Latawiec A.M. Mołczanow (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Emancypacja i współzawodnictwo nauk w XV w. Stanisław Kamiński S. Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 241-248
Nowe rozwiązania ontologiczne Russella w końcowych fazach jego doktryny Urszula Krawiec s. 248-263
Sprawozdanie z sesji poświęconej zagadnieniu pochodzenia mowy ludzkiej, ATK 26.IV.1976 r. Jan Nowaczyk s. 265-268
Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Poznań 16—18.X.1975 r Franciszek M. Rosiński s. 269-271