Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Philosophiae Christianae
1980, Tom 16, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Celowość w życiu komórki Teresa Ścibor-Rylska s. 5-64
Etienne Gilson (1884—1978) : próba charakterystyki dzieła January Budzisz s. 65-82
Autorytaryzm: empiryczna zmienna w badaniach nad osobowością i procesem wychowania Stanisław Kuczkowski s. 83-99
W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych Mieczysław Kur s. 101-137
Proces badawczy w aspekcie systemowym Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga s. 139-152
Determinizm fizyczny a kosmologia Teresa Grabińska Mirosław Zabierowski s. 153-162
"Z zagadnień filozoficznego poznania Boga", Ks. Kazimierz Kłósak, Kraków 1979 : [recenzja] Mieczysław Lubański Szczepan W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 163-165
O ingardenowskiej teorii przedmiotów czysto intencjonalnych, cz. II : z problematyki konstytucji przedmiotu czysto intencjonalnego Janusz Sidorek s. 165-177
Biolog-humanista z Ville-Dawray - Jean Rostand (1894—1977) Szczepan W. Ślaga s. 179-183
"Ewolucija ewolucji: istoriko — kriticzeskie oczerki problemy", K. M. Zawadzki, E. I Kolczinski, Leningrad 1977 : [recenzja] Sz. W. Ślaga E. I. Kolczinski (aut. dzieła rec.) K. M. Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Purpose in a World of Chance: a Biologist's View", W. H. Thorpe, Oxford 1978 : [recenzja] Sz. W. Ślaga W. H. Thorpe (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Fiłosofiskie aspekty sinteza poniati w technikie i biołogii (na primierie teorii nadieżnosti)", Astafiew A. K., Leningrad 1978 : [recenzja] Anna Latawiec A.K. Astafiew (aut. dzieła rec.) s. 188-190
Rola zasady przyczynowości w nauce Henryk Nowik s. 191-202
Nowy Ptolomeusz w Polskich Prusiech Andrzej Kempfi s. 202-210
"Jak być dobrym empirystą", Paul K. Feyeraband, tłum K. Zamiara, Warszawa 1979 : [recenzja] Dariusz Sobkowicz Paul K. Feyeraband (aut. dzieła rec.) Krystyna Zamiara (tłum.) s. 210-212
Pochwała filozofii Arystotelesa Mieczysław Gogacz s. 213-214
Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa Tomasz Bartel s. 215-218
Materia a zagadnienie pluralizmu bytowego w metafizyce Arystotelesa Tadeusz Walentowicz s. 218-221
Zagadnienie metodologiczne w etyce nikomachejskiej Ewa Podrez s. 221-225
Recepcja arystotelizmu w filozofii arabskiej Adam Aduszkiewicz s. 225-228
Uroczysta sesja studencka zorganizowana 24.I.1979 przez Naukowe Koło Filozofów ku czci Etienne Gilsona (1884-1978) Tomasz Bartel s. 228-232
III Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej we Wrocławiu (20—21 listopada 1978 r.) Franciszek M. Rosiński s. 232-237