Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Philosophiae Christianae
1974, Tom 10, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola "Cogito" w systemie teoriopoznawczym Leona Noela Józef Chalcarz s. 5-27
Zagadnienie egzystencjalistycznego punktu wyjścia w metafizyce Bronisław Dembowski s. 29-47
Space-time manifolds and relativity of tlme (streszczenie po polsku) Michał Heller s. 49-56
Pojęcie hipotezy w filozofii bytu Józef Herbut s. 57-72
O pojęciu informacji Mieczysław Lubański s. 73-99
Uproszczenie Jaśkowskiego interpretacji zdań kategorycznych Edward Nieznański s. 101-113
Zmienność niektórych cech kraniologicznych w procesie hominizacji Franciszek Rosiński s. 115-129
Z badań nad religijnością studentów paryskich: fakty, komentarze, pytania Ryszard Żerański s. 131-163
Filozofia a światopogląd Edward Wojtusiak s. 165-186
"Struktura prostranstwa-wremieni", R. Penrose, Moskwa 1972 : [recenzja] Michał Heller R. Penrose (aut. dzieła rec.) s. 187-189
Z filozoficznych rozważań nad nieskończonością Mieczysław Lubański s. 189-197
"Łogika i empiriczeskoje poznanie", Moskwa 1972 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 197-200
"Biochemical predestination", D.N. Kenyon, G. Steinman, New York-London 1969 : [recenzja] Izabella Paciorek D.N. Kenyon (aut. dzieła rec.) G. Steinman (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Theory and experiment in exobiology", ed. Alan W. Schwartz, The Netherlands 1972 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Alan W. Schwartz (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Metodołogiczeskije problemy astrofizyki", W.A. Ambarcumian, W.W. Kazjutinskij, "Woprosy Fiłosofii" Nr 3 (1973) : [recenzja] Anna Trzaskowska W.A. Ambarcumian (aut. dzieła rec.) W.W. Kazjutinskij (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Drag abuse and personality in young offenders", R. Cockett, London 1971 : [recenzja] Cz. Cekiera R. Cockett (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Rozwój psychomotoryki małego dziecka", Anna Dzierżanka-Wyszyńska, Warszawa 1972 : [recenzja] Tadeusz S. Gałkowski Anna Dzierżanka-Wyszyńska (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Oblicza młodości: psychologia różnicowa wieku dorastania", Bianka Zazzo, Warszawa 1972 : [recenzja] Z. Iwanicki Bianka Zazzo (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Maszyny matematyczne w psychologii Norbert Żmijewski s. 225-231
"La deduzione delle norme morali generali dalla legge naturale", F.A. Bednarski, Roma 1969 : [recenzja] Roman Forycki F.A. Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności: studium metaetyczne", Tadeusz Styczeń, Lublin 1972 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Tadeusz Styczeń (aut. dzieła rec.) s. 236-244
"Platonismus und Idealismus", Werner Beierwaltes, Frankfurt am Main 1972 : [recenzja] Edward Zieliński Werner Beierwaltes (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"La filosofia cristiana di San Bonaventura", Leone Veuthey, Roma 1971 : [recenzja] Edward Zieliński Leone Veuthey (aut. dzieła rec.) s. 248-253
O nauczaniu filozofii w Seminariach Gabriel-Marie Garonne s. 255-265