Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Philosophiae Christianae
2016, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Augustine's Socratic Method Adam Drozdek s. 5-26
Zasadność koncepcji nowej cywilizacji zaproponowanej przez Herberta Marcusego Aleksandra Kleśta s. 27-52
Koncepcja szczęścia w pismach św. Augustyna Kamil Majcherek s. 53-75
The Idea of Philosophical Initiation and Purification in «Gorgias», «Phaedo», «Phaedrus» and «Symphosium» of Plato Kazimierz Pawłowski s. 77-97
Algorytmiczność biologii Janusz Uchmański s. 99-120
Wolność ludzka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau Sylwia Estera Zawadzka s. 121-135
"O normatywności w etyce", Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Kraków 2015 : [recenzja] Andrzej Waleszczyński Piotr Duchliński (aut. dzieła rec.) Andrzej Kobyliński (aut. dzieła rec.) Ryszard Moń (aut. dzieła rec.) Ewa Podrez (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Projekt autonomicznej filozofii realistycznej : Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu", Paweł Gondek, Lublin 2015 : [recenzja] Agnieszka Lekka-Kowalik Paweł Gondek (aut. dzieła rec.) s. 143-155
"Parliamo della stessa retaltà? : per un dialogo tra Oriente e Occidente", Raimon Panikkar, Emanuel Severino, Mediolan 2014 : [recenzja] Grzegorz Kurp Raimon Panikkar (aut. dzieła rec.) Emanuel Severino (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wokół poszukiwania życia w kosmosie", Instytut Filozofii UKSW, Warszawa, 16 grudnia 2015 r. Adam Świeżyński s. 160-172
Sprawozdanie z VIII Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2 grudnia 2015 Andrzej Kobyliński s. 173-178