Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Studia Philosophiae Christianae
1983, Tom 19, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cechy i reakcje osobowości ujmowane według koncepcji psychoanalitycznej a postawy religijne młodzieży Józef Bazylak s. 9-23
Cechy temperamentu według koncepcji Guilforda i Strelaua a wybór kierunku studiów Jan Bielecki s. 25-42
Prawdziwy świat człowieka Mieczysław Gogacz s. 43-51
Mechanizm rozwoju paleoantropologii w świetle historii Człowieka z Piltdown Bernard Hałaczek s. 53-81
Koncepcja wartości Miltona Rokeacha Jan Kościuch s. 83-96
Pojęcie funkcjonowania w świetle informacji biologicznej Anna Latawiec s. 97-108
Formalna charakterystyka relacji majoryzowania Mieczysław Lubański s. 109-123
16-elemenitowa algebra Boole'a jako model klasycznej teorii de modis essendi Edward Nieznański s. 125-132
Funkcjonowanie osobowości w sytuacji zagrożenia Krystyna Ostrowska s. 133-149
Koncepcja historycznego wyjaśniania kauzalnego w Szkole Poznańskiej i u W. B. Gallie'go Stanisław Wawrzonek s. 151-165
Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I.M. Bocheńskim) Mieczysław Gogacz s. 167-170
Koncepcja Boga w piątym rozdziale "De ente et essentia" Tomasz z Akwinu Stanisław Krajski s. 170-176
"La fondazione metafisica del diritto in Georges Kalinowski", R. Bozzi, Napoli 1981 : [recenzja] Bernard Hałaczek R. Bozzi (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Anthropologie philosophique aux XIIe et XVIIIe siècles", Bogdan Suchodolski, 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"700 lat myśli polskiej: filozofia i myśl społeczna XVII wieku", Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 182-185
"The Philosophy of Evolution", Ronald Good, 1981 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Ronald Good (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Dopo Darwin: Critica all'evoluzionismo", Giuseppe Sermonti, Roberto Fondi, Milano 1980 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Roberto Fondi (aut. dzieła rec.) Giuseppe Sermonti (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Ustojcziwost i dinamika biosfery", P. A. Wodop'janow, Mińsk 1981 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga P. A. Wodop'janow (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"A New Science of Life", Rupert Sheldrake, London 1981 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Rupert Sheldrake (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Filozofia biogenezy", Tadeusz Kucia, London 1981 : [recenzja] Andrzej Gwiazda Tadeusz Kucia (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Filosofskie osnowania matiematiczeskogo poznania", W. S. Łukianiec, Kiew 1980 : [recenzja] Anna Lemańska W. S. Łukianiec (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Fiłosofskije i mietodołogiczieskije probliemy matiematiki", E. A. Bieliajew, W. J. Pierminow, 1981 : [recenzja] Anna Lemańska E. A. Bieliajew (aut. dzieła rec.) W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Cosmology: the science of the universe", Edward R. Harrison, Cambridge 1981 : [recenzja] Mieczysław Lubański Edward R. Harrison (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Czy można mierzyć światopogląd Ludwika Mostowicz Krystyna Ostrowska s. 211-224
Kwestionariusz Wartości Miltona Rokeacha Jan Kościuch s. 224-231
"Mowa: przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów", W. Tłokiński, Warszawa 1982 : [recenzja] Józef M. Dołęga W. Tłokiński (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Dialog dydaktyczny w szkole wyższej Mieczysław Gogacz s. 235-246
Sprawozdanie z posiedzeń Katedry Filozofii Przyrody Józef M. Dołęga s. 247-252
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akad. 1981 Kazimierz Kloskowski s. 252-256