Znaleziono 17 artykułów

Krystyna Ostrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw pro i antyaborcyjnych: polsko-szwajcarskie badania porównawcze I Bernard Hałaczek François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 31-55
Postawy prokreacyjne mieszkańców Moskwy (Doniesienie z badań) Krystyna Ostrowska s. 49-58
Etyczno-religijne uwarunkowania postaw pro- i antyaborcyjnych (polsko-szwajcarskie badania porównawcze, III) François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 73-101
"Teorie kryminologiczne", Krystyna Ostrowska, Dobrochna Wójcik, Warszawa 1986 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Krystyna Ostrowska (aut. dzieła rec.) Dobrochna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 99-103
Psychologiczne problemy kobiet podejmujących decyzję o przerywaniu ciąży Krystyna Ostrowska s. 103-119
Cele życiowe i ideał osobowościowy młodzieży wiejskiej (doniesienie z badań) Krystyna Ostrowska s. 111-128
Teoretyczne przesłanki diagnozowania psychologicznego w kryminologii Krystyna Ostrowska s. 113-127
Funkcjonowanie osobowości w sytuacji zagrożenia Krystyna Ostrowska s. 133-149
Eksperymentalna wersja Kwestionariusza "Moje życie religijne" Elżbieta Książak Krystyna Ostrowska s. 133-173
Edukacja czy wychowanie seksualne? : spór o słowo czy o rzecz? Krystyna Ostrowska s. 149-161
Psychologiczne skutki prawnej dopuszczalności aborcji Krystyna Ostrowska s. 155-163
"Uwarunkowania dzietności kobiet w Polsce", Bernard Hałaczek, Krystyna Ostrowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Dobrohna Wójcik Bernard Halaczek (aut. dzieła rec.) Krystyna Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Życie po życiu Krystyna Ostrowska s. 185-192
Uwagi na marginesie psychologicznej teorii samowiedzy Józefa Kozieleckiego Krystyna Ostrowska Andrzej Siemaszko s. 193-202
Czy można mierzyć światopogląd Ludwika Mostowicz Krystyna Ostrowska s. 211-224
"Kamień i chleb: studium z dziedziny polityki penitencjarnej", M. Porowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Krystyna Ostrowska M. Porowski (aut. dzieła rec.) s. 218-221
O dorobku i perspektywach rozwojowych polskiej psychologii Krystyna Ostrowska s. 223-229