Znaleziono 22 artykuły

Jan Bielecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeby psychiczne jako czynnik warunkujący postawy młodych matek wobec ich dzieci Jan Bielecki Henryk Gasiul Stanisław Siek s. 7-21
Dyspozycje temperamentu w ujęciu Strelaua a postawy religijne młodzieży Józef Bazylak Jan Bielecki s. 21-39
Uprawianie treningów relaksacyjnych a nasilenie cech i reakcji charakterów oralnych, analnych i fallicznych Jan Bielecki Stanisław Siek s. 23-36
Cechy temperamentu według koncepcji Guilforda i Strelaua a wybór kierunku studiów Jan Bielecki s. 25-42
Poziom nasilenia się lęku u osób jąkających się Jan Bielecki s. 57-74
Obraz rodziców w oczach młodzieży a nasilenie lęku i poczucia winy Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 59-71
Wpływ pozytywnych emocji na niektóre procesy pamięci i uwagi Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 103-115
Poczucie pewności siebie i potrzeba bezpieczeństwa u jąkających się przed terapią i po terapii Jan Bielecki s. 103-109
Typ zachowania „A" a struktura osobowości według koncepcji psychoanalitycznej Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 119-127
Postawy wartościujące a obciążenie stresem Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 143-155
Refleksja nad etycznymi problemami w terapii mowy Jan Bielecki s. 150-153
Empatia a poziom lęku i agresywności Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 185-193
Obraz siebie osób jąkających się Jan Bielecki s. 199-208
Nasilenie agresji u męskiej młodzieży jąkającej się Jan Bielecki s. 208-224
Postawy religijne młodzieży i ich związki z syndromami zachowań badanych testem MMPI Józef Bazylak Jan Bielecki Stanisław Siek s. 212-218
Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się Jan Bielecki s. 219-225
Problem psychologicznego podejścia do formowania dojrzałej religijnej osobowości Józef Bazylak Jan Bielecki s. 221-236
Struktura potrzeb psychicznych i hierarchia wartości u dziewcząt jąkających się Jan Bielecki s. 226-232
Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Jan Bielecki s. 226-228
"Jąkanie", Zbigniew Tarkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Bielecki Zbigniew Tarkowski (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Sprawozdanie z sympozjum psychologii religii, ATK, 14.05.1982 Jan Bielecki s. 245-249
"Charakterystyka elementów struktury osobowości będących przedmiotem badań. Metody badań elementów struktury osobowości młodzieży poddawanej oddziaływaniu katolickiej formacji religijnej", Jan Bielecki, Władysław Nowicki, [w:] "Studia z psychologii", t. 3, Warszawa 1991 : [recenzja] Waldemar Grzeszczuk Jan Bielecki (aut. dzieła rec.) Władysław Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 292-293