Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Philosophiae Christianae
2003, Tom 39, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dziele i postawie filozoficznej Profesora Półtawskiego Marek Maciejczak s. 11-27
"A gdzie to jest w tekście?" Robert Piłat s. 29-32
"Teraz mogę być już spokojny o Pana i Pana rodzinę" Marek Maciejczak s. 33-35
Patriotyzmu etos, granice i praktyczne zadania Tadeusz Ślipko s. 37-53
Antropologiczny sens bycia sobą Adam Węgrzecki s. 55-63
Poznanie chorego w psychiatrii Andrzej Jakubik s. 65-76
Analiza pojęcia symbolu Józef M. Dołęga s. 77-95
Metafizyczny realizm Arkadiusz Chrudzimski s. 97-120
Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego charakteru Marek Maciejczak s. 121-146
Dostojewski i problem przebaczenia Robert Piłat s. 147-165
Świadomość czasu w świetle Rękopisów z Bernau Janusz Sidorek s. 167-185
Głębia i kontyngencja fenomenu : fenomenologia i filozofia XX wieku Stanisław Judycki s. 187-203
Kardynała Wojtyły koncepcja świadomości Jan Krokos s. 205-220
Kilka uwag o zdeterminowaniu przyrody Anna Lemańska s. 221-235
Etyka i polityka - otwarte pytania Ewa Podrez s. 237-255
Wolność w liberalizmie - dawniej i dziś Jan Sochoń s. 257-272
Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 2 Jerzy Dadaczyński s. 273-302
Koncepcja jaźni George'a Herberta Meada a teoria innego Alfreda Schütza Magda Lejzerowicz s. 303-328
Zagadnienie pożądania w antropologii Franciszka Gabryla (1866-1914) Mikołaj Krasnodębski s. 329-349
Trzy płaszczyzny nieporozumień taksonomicznych Jacek Tomczyk s. 349-363
Ku ontologii obiektów kwantowych Robert Więckowski s. 363-377
Czesław Białobrzeski: fizyk i filozof : (wspomnienie w 50. rocznicę śmierci) Stanisław Olszewski s. 377-379
"Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej", Paweł Mazanka, Warszawa 2003 : [recenzja] Jarosław Babiński Paweł Mazanka (aut. dzieła rec.) s. 381-383
Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii Izabella Andrzejuk Eryk Łażewski s. 383-395