Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Philosophiae Christianae
1993, Tom 29, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza, I Szczepan W. Ślaga s. 7-26
Świadomościowe i osobowe warunki odpowiedzialności Tadeusz Biesaga s. 27-37
Refleksje psychologiczne Sołżenicyna w Archipelagu Gułag Gościmierz Geras s. 39-50
Die Abtreibungsfrage im Kontext bio-psychclogischer Ausstattung Bernard Hałaczek François Höpflinger s. 51-71
Etyczno-religijne uwarunkowania postaw pro- i antyaborcyjnych (polsko-szwajcarskie badania porównawcze, III) François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 73-101
Wpływ pozytywnych emocji na niektóre procesy pamięci i uwagi Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 103-115
Argumentacja antropologiczna w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 117-137
Antropologiczne i etyczne podstawy ochrony przyrody Mieczysław Gogacz s. 137-146
"Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa", Włodzimierz Dłubacz, Lublin 1992 : [recenzja] Tadeusz Klimski Włodzimierz Dłubacz (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Intentionalitat des Geistes", Michael Gabel, Leipzig 1991 : [recenzja] Jerzy Machnacz Michael Gabel (aut. dzieła rec.) s. 148-150
Podstawy etyki Mirosław Gogacz s. 151-165
"Un discussion sur le ethica del felicitate", G. Blandino i in., Roma 1991 : [recenzja] Tadeusz Biesaga G. Blandino (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Ku etyce chronienia osób: wokół podstaw etyki", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1991 : [recenzja] Artur Andrzejuk Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"La bioethique, Début et fin de la vie", Xavier Thévenot, Paris 1989 : [recenzja] Stanisław Skobel Xavier Thévenot (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Rola filozofii i nauk szczegółowych w światopoglądzie racjonalnym Tadeusz Rutowski s. 173-181
Introdukcje filozoficzne — i co dalej? (wokół nowego wprowadzenia do filozofii) Sławomir Szczyrba s. 182-188
"Ciencia, razón y fe", Mariano Artigas, Madrid 1992 : [recenzja] Tadeusz Pikus Mariano Artigas (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej", T. Grabińska, Wrocław 1992 : [recenzja] M. Lubański T. Grabińska (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Fiłosofskije i socialnyje problemy informatiki", B. A. Gliński, Moskwa 1990 : [recenzja] B.A. Gliński Mieczysław Lubański s. 194-196
"Evolution and the Myth of Creationism: a Basic Guide to the Facts in the Evolutio Debate", Tim M. Berra, Stanford 1990 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Tim M. Berra (aut. dzieła rec.) s. 196-200
Psychologia i religia, cz.II w stronę chrześcijańskiej psychologii Piotr Olaf Żylicz s. 201-212
Postawy religijne młodzieży i ich związki z syndromami zachowań badanych testem MMPI Józef Bazylak Jan Bielecki Stanisław Siek s. 212-218
"Kamień i chleb: studium z dziedziny polityki penitencjarnej", M. Porowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Krystyna Ostrowska M. Porowski (aut. dzieła rec.) s. 218-221