Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Philosophiae Christianae
2012, Tom 48, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The importance of substantial ethical issues : is the diagnosis made by Tadeusz Styczeń correct? Ryszard Moń s. 5-20
"Wolność w prawdzie" czy "wolność z prawdy"? : Tischer i Styczeń o encyklice "Veritatis Splendor" Adam Cebula s. 21-33
Godność jako podstawa (aksjologiczno-normatywna) relacji międzyosobowych w ujęciu księdza Tadeusza Ślipki Ewa Podrez s. 35-53
Znaczenie innego w doświadczeniu wartości Karolina Rozmarynowska s. 55-66
Pożądania, porzeby, pragnienia : refleksja inspirowana poglądami Józefa Tischnera Grzegorz Grzybek s. 67-73
Józef Tischner w sporze o społeczną naturę człowieka : "Homo sovieticus" a "Homo solidaritus" Paweł Nierodka s. 75-95
Dlaczego personalizm nie jest i nie może stać się filozofią niedzielnego popołudnia Anna Drabarek s. 97-108
"Etická rozprava o cnosti a dobrokráse : aretologicko–filokalistické reminiscencje", Trnava 2009 : [recenzja] Zuzanna Barníková-Magganaris Helena Hrehovà (aut. dzieła rec.) s. 109-115
"Od epistemologii do historiozofii : poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego", Teresa Zawojska, Lublin 2011 : [recenzja] Jan Krokos Teresa Zawojska (aut. dzieła rec.) s. 115-122
"Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice", Jerzy Vetulani, Kraków 2012 : [recenzja] Agnieszka Hałaczkiewicz Jerzy Vetulani (aut. dzieła rec.) s. 122-135
Sprawozdanie z obrad Sekcji Ekofilozofii i Zrównoważonego Rozwoju w ramach IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Wiśle Anita Ganowicz-Bączyk s. 135-150
"Bóg, człowiek, natura. Filozoficzno-kulturowe perspektywy dialogu" : Warszawski Dzień Filozofii 2012 Arkadiusz Liberski s. 151-164