Znaleziono 335 artykułów

Andrzej F. Dziuba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płocki epizod Mikołaja z Mościsk OP (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-7
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Słowo wstępne Andrzej F. Dziuba s. 5-6
Cywilizacja miłości orędziem nowej ewangelizacji Andrzej F. Dziuba s. 11-33
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 11
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-14
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-14
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 13-15
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 15-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Słowo na rozpoczęcie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 15-17
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 15-18
List Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby Andrzej F. Dziuba s. 17
„Reconciliatio et paenitentia” : wokół papieskiej genezy i kontekstu historycznego Andrzej F. Dziuba s. 17-36
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 17-19
Wprowadzenie Andrzej F. Dziuba s. 19-22
Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Andrzej F. Dziuba s. 23-69
Pytania wokół władzy papieskiej w Nowym Świecie według Bartłomieja de Las Casas OP (+1566) Andrzej F. Dziuba s. 31-49
Bartłomiej da Las Casas a "Leyes Nuevas de Indias" Andrzej F. Dziuba s. 33-42
Z orędzia nowej ewangelizacji Andrzej F. Dziuba s. 35-49
Teologia moralna w Towarzystwie Jezusowym okresu "Ratio studiorum" z XVI w. Andrzej F. Dziuba s. 37-69
Cesarska misja Hiszpanii w Indiach Zachodnich według Bartłomieja de Las Casas OP Andrzej F. Dziuba s. 39-64
Eucharystia a obrona życia nienarodzonych Andrzej F. Dziuba s. 41-48
Życie i twórczość Mikołaja z Mościsk (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 43-64
Maltańska Madonna z Damaszku Andrzej F. Dziuba s. 45-74
Orędzie ewangelizacyjne Ducha Świętego Andrzej F. Dziuba s. 49-69
Znamiona przesłania społeczno-moralnego Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 51-70
W służbie misterium Andrzej F. Dziuba s. 53-69
Życie i działalność filozoficzna Mikołaja z Mościsk OP (1559—1632) Andrzej F. Dziuba s. 59-82
"Kościół katolicki w Polsce. Informator", oprac. Andrzej F. Dziuba, Warszawa 1993 : [recenzja] Michał Marian Grzybowski Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 59-61
Jezus Chrystus drogą wiary Nowego Przymierza Andrzej F. Dziuba s. 59-78
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Andrzej Świątczak s. 63-79
Etos chrześcijański powołaniem do wolności Andrzej F. Dziuba s. 63-77
Zasady poznania teologii moralnej Mikołaja z Mościsk (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 65-87
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 65-68
Znamiona przesłania społeczno-moralnego Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 71-87
Dynamika człowieka wiary Andrzej F. Dziuba s. 73-83
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 75-77
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Mariusz Gorzka Marian Graczyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Jan Łach s. 77-90
Społeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 79-92
Kultura a świat i Kościół w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 81-125
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Marian Biskup Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont s. 83-98
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jacek Bereziński Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski s. 85-100
Eschatologiczny wymiar życia wiary Andrzej F. Dziuba s. 85-121
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 85-87
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Jan Wichrowicz s. 89-105
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Teinert Ireneusz Werbiński s. 91-107
Z dziejów polskiej teologii moralnej na przełomie XVI i XVII w. Andrzej F. Dziuba s. 93-120
Kultura życia wobec kultury śmierci Andrzej F. Dziuba s. 93-105
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Stanisław Urbański Andrzej Świątczak s. 95-107
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 95-97
    Zacytuj
  • Udostępnij
Chrześcijańska odpowiedzialność społeczna Andrzej F. Dziuba s. 97-122
Humanizm chrześcijański jako dar paschalny Andrzej F. Dziuba s. 103-126
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Andrzej F. Dziuba Anna Kapuściak Alojzy Marcol s. 103-118
Być świadkiem Andrzej F. Dziuba s. 105-122
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 105-107
Eucharystia a stare i nowe przymierze Andrzej F. Dziuba s. 107-133
Biuletyn teologii laikatu Andrzej F. Dziuba Eugeniusz Weron s. 107-126
Wymiar osobowy kultury chrześcijańskiej w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 113-133
Kultura chrześcijańska a naród w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 113-145
Znaki miłości znaczonej wolnością Andrzej F. Dziuba s. 115-135
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Andrzej F. Dziuba Jerzy Szyran Józef Zabielski Ryszard Zych s. 115-151
Wokół teologii profetycznej Andrzej F. Dziuba s. 117-137
Biuletyn teologicznomoralny Rafał Czekalski Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Józef Zabielski s. 119-146
Człowiek jako istota moralna Andrzej F. Dziuba s. 119-136
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Magdalena Szyszkiewicz Józef Zabielski s. 121-156
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Jacek Jan Pawłowicz Zbigniew Snarski Józef Zabielski s. 123-145
Słowo na zakończenie konferencji Andrzej F. Dziuba s. 125-128
Biuletyn teologiczno-moralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol K. F. Papciak Zbigniew Sareło Zbigniew Wejcman s. 129-146
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 129-143
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 108 Andrzej F. Dziuba Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 133-163
"Servire la vitae Temi di bioetica", Roberto Pacini, Roma 1993 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roberto Pacini (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Fraternita sacerdotale. Aspetti sacramentali, teologici ed esistenziali", Carlo Bertola, Roma 1990 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Carlo Bertola (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Krzysztof Maj Łukasz Okruszko Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 135-170
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Andrzej F. Dziuba Bogusław Inlender Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 135-163
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Andrzej F. Dziuba Alexandre Auodi Golike Aldona Maria Piwko Eugeniusz Sakowicz s. 135-167
Bartłomiej de Las Casas a "Leyes Nuevas de Indias" (1542) Andrzej F. Dziuba s. 137-156
Vita eucaristica nella Chiesa polacca Andrzej F. Dziuba s. 139-148
Cywilizacja miłości a kultura europejska w nauczaniu Jana Pawła II Andrzej F. Dziuba s. 143-167
"Kulturowe i historyczne uwarunkowania kaznodziejstwa Tomasza Młodzianowskiego", Mieczysław Brzozowski, Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mieczysław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 149-153
Rodzina i służba zdrowia a człowiek nienarodzony Andrzej F. Dziuba s. 151-171
"W nadziei jesteśmy odkupieni : komentarz do Encyklik Benedykta XVI 'Spe salvi'", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Moraltheologie nach dem Konizl : Personen, Programme, Positionen", Wolfgang Andrzej F. Dziuba Wolfgang Nethöfel (aut. dzieła rec.) s. 154-159
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Henryk Skorowski s. 155-171
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a „Solidarność” Andrzej F. Dziuba s. 155-203
"Prawo wobec moralności : Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa", Krzysztof Wroczyński, Lublin 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Krzysztof Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Wojciech Necel Aldona Maria Piwko Szczepan T. Praśkiewicz Eugeniusz Sakowicz s. 157-196
    Zacytuj
  • Udostępnij
"La Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi : parte terza 1686-1954", Gregorio Petrowicz, Roma 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gregorio Petrowicz s. 159-162
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Joanna Kiereś-Łach Mieczysław Ozorowski Eugeniusz Sakowicz s. 159-176
Biuletyn teologicznomoralny. Cz. 106 Andrzej F. Dziuba Iwona Krzykała Jacek Pawłowicz Jerzy Szyran Józef Zabielski s. 163-213
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Dariusz Sawicki Jerzy Szran Sławomir Zawada s. 165-217
Kultura chrześcijańska a rodzina w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski Andrzej F. Dziuba s. 165-199
Wokół przemian demokratycznych W Ameryce Łacińskiej Andrzej F. Dziuba s. 169-190
"La scieniza e l'uomo, a cura di Fr. Angelini", Roma 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 169-172
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Eugeniusz Sakowicz Władysław Wyszowadzki s. 169-200
"Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II", Wojciech Surmiak, Katowice 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wojciech Surmiak (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Staranie o utworzenie zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Bożogrobców w Polsce Andrzej F. Dziuba s. 173-200
"Homo religiosus : podmiotowo-personalistyczne ujęcie fenomenu religijnego", Józef Krasiński, Sandomierz 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Problemática juvenil. Sexo, amor, personalidad, vocación", Bruno Rychlowski, Santiago de Chile 1991 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bruno Rychlowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Kirche in Europa", hrsg. von Friedrich Kardinal Wetter, Düselldorf 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Friedrich Wetter (aut. dzieła rec.) s. 173-174
Z tożsamości kapłańskiej Andrzej F. Dziuba s. 175-201
"Utopía vitoriana y realidad indiana", Ma Lourdes Redondo Redondo, Madrid 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Maria Lourdes Redondo Redondo (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Anthropologie philosophique aux XIIe et XVIIIe siècles", Bogdan Suchodolski, 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"The heal the Earth. A theology of ecology", Frederick Quinn, Nashville 1994 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Frederick Quinn (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Educare la coscienza : Sfida possibile? Dai "luoghi" privilegiati ai contesti piu variegati : la missione del formatore. Presentazione di S. Ecc. Mons. Giovanni Tonucci. Delegato Pontificio per il Santuario Lauretano", Krzysztof Nykiel [et al.], Roma 2015 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Krzysztof Nykiel (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"La Penitenza tra I e II millennio : per una comprensione delle origini della Penitenzieria Apostolica", a cura di Manilio Sodi, Renata Salvarani, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Renata Salvarani (aut. dzieła rec.) Manilio Sodi (aut. dzieła rec.) s. 181-185
"700 lat myśli polskiej: filozofia i myśl społeczna XVII wieku", Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 182-185
"Gli ordini religiosi militari", Nicholas Morton, Bologna 2014 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Nicholas Morton (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Pisma filozoficzne Mikołaja z Mościsk OP (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 183-188
"Liberation Theology and Christian Liberation", Fausto Gomez, Manila 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Fausto Gomez (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Congregazione per i Verscovi : duc in altum : pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro : incontro di riflessione, Roma 11-20 settembre 2012", Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 185-189
"L'Enciclica "Pacem in terris" - A venticinque anni dalla publicazzione - testo latino", trad., comm. a cura del Pietro Pavan, Roma 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Pietro Pavan (aut. dzieła rec.) s. 186-187
Miłość Boga i bliźniego : streszczenie i dopełnienie Dekalogu Andrzej F. Dziuba s. 187-204
"La rinascitta dell'etica. Ethos, valori e doveri nel contesto della cultura contemporanea", Mario Bizzotto, Leumann-Torino 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mario Bizzotto (aut. dzieła rec.) s. 188-189
Del mensaje de la nueva evangelización Andrzej F. Dziuba s. 189-204
"The Anointed Community. The Holy Spirit in the Johannine Tradition", Gary M. Burge, Grand Rapids : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Gary M. Burge (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Dar Boży dla Kościoła i Polski. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995", Marian Banaszak, Paryż-Poznań 1995 : [recenzja] Marian Banaszak Andrzej F. Dziuba s. 191-195
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Wojciech Necel Eugeniusz Sakowicz Leszek Wątróbski s. 193-213
"L'uomo in confessione : la persona e l'azione del confessore e penitente", Giuseppe Sovernigo, Bologna 2003 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giuseppe Sovernigo (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny", pod red. Aleksandry Witkowskiej, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Teologia morale, 3 Andrzej F. Dziuba Enrico Chiavacci (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"La Iglesia Católica y América", Eliase Luque Alcanide, Josep Ignasi Saranyana, Madrid 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Eliase Luque Alcanide (aut. dzieła rec.) Josep Ignasi Saranyana (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Wydobywanie dobra : teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Kościół wobec homoseksualizmu", wybór Tadeusz Huk, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Tadeusz Huk s. 197-199
"La tremenda sfida. Sollicitudo rei socialis", Giovanni Paolo II ; a cura di Sergio Trasatti, Roma 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giovanni Paolo II (aut. dzieła rec.) Sergio Trasatti (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Odnowa i rozwój polskiej teologii moralnej po soborze watykańskim II", Marek Niedźwiecki, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Marek Niedźwiecki (aut. dzieła rec.) s. 198-201
Apostolstwo i solidarność : Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie Andrzej F. Dziuba s. 199-214
"De votis Societatis Jesu" Jana Azora SJ (1536-1603) : (nota historyczno-bibliograficzna) Andrzej F. Dziuba s. 199-216
"Kościół katolicki w Polsce. Informator 1995", Andrzej F, Dziuba, Warszawa 1995 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfaendera, Maxa Schelera", Jan Krokos, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Krokos (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Seweryn Rosik : teolog moralista", Joanna Wójcik, Lublin 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Joanna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Evangelización y teologia en América (siglo XVI). X. Simposio Internacional de teologia de la Universidad de Navarra. Vol. 1", ed. dir. por. J. I. Saranyana, P. Tineo, A. M. Pazos, M. Llucho-Baixaulli, M. P. Ferrer, Pamplona 1990 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba M. P. Ferrer (aut. dzieła rec.) M. Llucho-Baixaulli (aut. dzieła rec.) A. M. Pazos (aut. dzieła rec.) J. I. Saranyana (aut. dzieła rec.) P. Tineo (aut. dzieła rec.) s. 201-205
Papieskie i prymasowskie doświadczenie dnia kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego Andrzej F. Dziuba s. 201-226
"Wady ganione i cnoty zalecone w spuściznie kaznodziejskiej Samuela Wysockiego", Jacek Bąk, Kalisz 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jacek Bąk (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba s. 203-216
"Spowiednik wobec problemów społecznych", Tadeusz Borutka, Kraków 2006 : [recenzja] Tadeusz Borutka Andrzej F. Dziuba s. 203-206
"An den Grenzen der ethischen Belastbarkeit : Ethische Reflexionen zur Problematik der Reproduktionsmedizin und der Gentechnologie", Karl-Heinz Kleber, Ordinariat Passau 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Karl-Heinz Kleber (aut. dzieła rec.) s. 203-204
  • BibTeX