Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia Philosophiae Christianae
1995, Tom 31, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci ojca profesoar Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego Szczepan W. Ślaga s. 7-10
Od mitu o nauce do powagi naukowej, cz. II Adam Synowiecki s. 11-31
Od informacji do sztucznej inteligencji Anna Latawiec s. 33-47
Rola informacji w układach biologicznych Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger s. 49-57
Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej Szczepan W. Ślaga s. 59-81
Kategorie i syntezy w filozofii Kanta Arkadiusz Chrudzimski s. 83-97
Argument ontologiczny św. Anzelma w sformalizowanej wersji Ch. Hartshorne'a Roman Tomanek s. 99-104
Gastona Bachelarda koncepcja rozwoju nauki Jerzy Kaczmarek s. 105-117
Problem prawdy w tekstach Jana Szkota Eriugeny Tadeusz Klimski s. 119-125
Nauczanie antropologii filozoficznej w okresie Oświecenia Stanisław Janeczek s. 127-141
Postawy wartościujące a obciążenie stresem Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 143-155
Wolfgang Stegmüller - człowiek i uczony Mieczysław Bombik s. 157-168
Bibliografia prac Wolfganga Stegmüllera Mieczysław Bombik s. 168-176
Relatywizm wartości i przemiany wartościowania : uwagi krytyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej filozofii wychowania Gerhard Zecha s. 177-187
Justification personnelle et qualification éthique de l'avortement Bernard Hałaczek s. 189-193
Fenomen i język Jan Krokos s. 195-199
O historii experimentum crucis: od Kartezjusza do I. Lakatosa Tadeusz M. Sierotowicz s. 201-221
Nadanie doktoratu honoris causa O. Prof. Feliksowi W. Bednarskiemu s. 223
Laudacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych ks. prof. dr hab. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP Mieczysław Gogacz s. 223-226
Przydatność etyki św. Tomasza z Akwinu w wychowaniu młodzieży i dorosłych w naszych czasach Feliks W. Bednarski s. 226-230
Absolwent filozofii ATK doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Szczepan W. Ślaga s. 230-232
Sprawozdanie z Konferencji Informacja w nauce i filozofii, ATK, 26.X.1994 r Anna Lemańska s. 232-233
Wprowadzenie w problematykę sympozjum Józef M. Dołęga s. 233-234
W kręgu świadomości faustycznej Adam Synowiecki s. 234-235
Przyjaciel i Mistrz Józef Życiński s. 235-237
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1993 Marta Szmyd s. 237-238
Sprawozdanie z Sympozjum Filozofii Przyrody w Zakopanem Danuta Ługowska s. 238-240
Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego pamięci Profesora Gaweckiego, ATK, 13.04.1994 r Danuta Ługowska s. 240-241
Sprawozdanie z Sympozjum pt. "Problematyka ochrony środowiska w Tatrzańskim Parku Narodowym w obliczu narastającej antropopresji" Jan Sander s. 241-242
Sprawozdanie z Konferencji: Między filozofią a historią nauki, Poznań, 15-16.09.1994 r Józef M. Dołęga s. 242-243
Ogólnopolska Konferencja na temat Czy jest możliwa etyka uniwersalna?, Siedlce, 26-28.09.1994 r Zbigniew Sareło s. 243-245
Sprawozdanie z Sympozjum Proces i rzeczywistość, Toruń, 30.11-1.12.1994 r Roman Tomanek s. 245-246
Sprawozdanie z Sympozjum na temat: Psychologia wobec przemian zachodzących w Polsce, ATK, 24.11.1994 r. Alicja Grochowska s. 246-248
Poprawne i zaburzone stosunki interpersonalne w rodzinie - diagnoza i terapia (Koszalin, 19-20.09.1994 r.) Borys Jacek Soiński s. 248-249
"Prawda i racjonalność naukowa", Adam Grobler, Kraków 1993 : [recenzja] Anna Lemańska Adam Grobler (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Przestrzeń i nieskończoność: koncepcja matematyki H.Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum", Jacek Dembek, Kraków 1994 : [recenzja] Anna Lemańska Jacek Dembek (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Sistemnyje issledowanija, Metodołogiczeskije problemy", Moskwa 1991 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 256-260
"Człowiek w zagrożonym środowisku, Z podstawowych zagadnień sozologii", J. Dołęga, Warszawa 1993 : [recenzja] Jerzy Niemiec Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 260-261
"After glow ofcreation: from the fireball to the discovery of cosmic ripples", Marcus Chown, London 1993 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Marcus Chown (aut. dzieła rec.) s. 262-263
"Biology and Philosophy", 1994: [recenzja] Szczepan W. Ślaga s. 263-266