Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Philosophiae Christianae
2012, Tom 48, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja najlepszego ustroju politycznego według Arystotelesa Paweł Borkowski s. 5-24
Perspektywa antropologiczna a etyczny dynamizm życia według Marii Zambrano Helena Hrehovà s. 25-38
Obiektywność i prawdziwość sumienia Jan Krokos s. 39-53
Natura przedmiotu spostrzeżenia zmysłowego w ujęciu Thomasa Reida Dariusz Kucharski s. 55-75
Koncepcja czasu Wilhelma Ockhama w świetle niektórych ustaleń współczesnej filozofii czasu Marek Łagosz s. 77-102
Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza : analiza porównawcza Tomasz Mamełka s. 103-135
Dynamiczny model umysłu Robert Piłat s. 137-164
Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla Jaspersa Karolina Rozmarynowska s. 165-183
Równoważnościowa sprowadzalność formuł logiki niefregowskiej do kwantyfikatorowej postaci normalnej Janusz Wesserling s. 185-208