Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Philosophiae Christianae
1985, Tom 21, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno i miłość w myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu Adam Aduszkiewicz s. 9-22
O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu Mieczysław Gordon s. 23-38
Paradoksy Galileusza Mieczysław Lubański s. 39-54
Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza De syllogismo hypothetico libri duo Maksymilian Majewski s. 55-77
Kwestia Boga u Merleau-Ponty'ego Jan Nowaczyk s. 79-110
Cele życiowe i ideał osobowościowy młodzieży wiejskiej (doniesienie z badań) Krystyna Ostrowska s. 111-128
O definiowaniu pojęcia definicji Mieczysław Bombik s. 129-142
Tomasz z Erfurtu i jego dzieło Dariusz Gabler s. 142-149
Sprawozdanie z otwartych posiedzeń Katedry Logiki ATK w roku akadem. 1983 Tomasz Kossut s. 149-152
Przekonania i supozycje, sprzeczności, wiara wg Władysława Witwickiego Tomasz Kossut s. 152-157
Logika przekonań a wiara oświeconych Edward Nieznański s. 157-162
"Paradoksy semantyczne", E. Grodziński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Mieczysław Bombik E. Grodziński (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Fiłosofskije probliemy osnowanij matiematiki", G. I. Ruzawin, Moskwa 1983 : [recenzja] Anna Lemańska G. I. Ruzawin (aut. dzieła rec.) s. 166-172
"Mity, modele, paradygmaty", Ian G. Barbour, Kraków 1984 : [recenzja] Zbigniew Łepko Ian G. Barbour (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Problem Boga u Kanta w ujęciu J. Collinsa Tadeusz Ciołkiewicz s. 177-185
Substancja żywa i życie według "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu Stanisław Krajski s. 185-192
Byt jako objawienie w Chrześcijaństwie i Hinduizmie (sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum w Mödling k Igancy Dec s. 192-198
Komety a życie: przegląd retrospektywny wybranych publikacji Szczepan W. Ślaga s. 199-212
"The Origin and Evolution of Planetary Atmospheres", A. Henderson-Sellers, Bristol 1983 : [recenzja] Sz. W. Ślaga A. Henderson-Sellers (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Evolution Now: a century after Darwin", ed. J.M. Smith, London 1982 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski J.M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Life itself: its origin and nature", Francis Crick, London-Sydney 1982 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Francis Crick (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Satelitarne metody badania środowiska przyrodniczego", B. W. Winogradow, Warszawa 1983 : [recenzja] Józef M. Dołęga B. W. Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK w roku akademickim 1983 Jerzy Wysocki s. 226-228
"Samobójstwo - przypadek czy konieczność", Bruno Hołyst, Warszawa 1983 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Bruno Hołyst (aut. dzieła rec.) s. 229-241
List do Redakcji Feliks Wojciech Bednarski Maria Maggiore s. 242-244
Odpowiedź recenzenta Tadeusz Ślipko s. 244-248
"Teorie prawa natury XX wieku w Polsce", Maria Szyszkowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Mycielski Maria Szyszkowska (aut. dzieła rec.) s. 248-250