Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia Philosophiae Christianae
2011, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ateizm – zagrożeniem dla osoby ludzkiej Zofia Zdybicka s. 15-36
U źródeł narodzin nowożytnych ontologii Andrzej Maryniarczyk s. 37-50
Problem aksjologii religii Piotr Moskal s. 51-68
Realizm prawdy a poznawcza nośność sądów egzystencjalnych Jerzy Tupikowski s. 69-88
World models in formalized systems of theodicy Edward Nieznański s. 89-96
Tożsamość a rozumienie siebie Marek Maciejczak s. 97-132
The need for the cultivation of classical philosophy Paweł Mazanka s. 133-150
„Onegdaj w nocy Wieczność oczy me ujrzały” czyli o angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku Marta Wiszniowska-Majchrzyk s. 151-166
Muzyczność literatury: Leśmian i inni… Jan Sochoń s. 167-184
Kwestia intuicji intelektualnej w metafizyce Dariusz Piętka s. 185-204