Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Philosophiae Christianae
1995, Tom 31, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. profesora Józefa Iwanickiego Mieczysław Lubański s. 9-11
Józefa Bocheńskiego ewolucja poglądów filozoficznych : analiza przypadku indywidualnego Mieczysław Lubański s. 13-26
Formalizacja tomistycznej teodycei w wykonaniu o. J. M. Bocheńskiego Kordula Świętorzecka-Lachowicz s. 27-33
"Summum bonum" jako racja bytu Edward Nieznański s. 35-41
Ojciec profesor Józef Innocenty Maria Bocheński jako człowiek wiary Mieczysław Bombik s. 43-51
Bóg przedmiotem metafizyki Kazimierz Gryżenia s. 53-68
Doprecyzowanie problemu "species" Mieczysław Gogacz s. 69-76
O potrzebie cnót, czy o potrzebie etyki Rafał Bzdak Ewa Podrez s. 77-90
Antropologiczne uwarunkowania sozologii Kazimierz Kloskowski s. 91-104
Życie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej Marian Wnuk s. 105-130
W poszukiwaniu definicji śmierci Piotr Troszkiewicz s. 131-145
Modelowanie i symulacja zjawisk biomedycznych Anna Latawiec s. 147-165
Wokół problemu przyczyny Wielkiego Wybuchu Grzegorz Bugajak s. 167-183
Empatia a poziom lęku i agresywności Jan Bielecki Iwona Marcysiak Stanisław Siek s. 185-193
UNESCO wydawcą uniwersalnej "Historii ludzkości" Bernard Hałaczek s. 195-202
Fenomenologia i psychoanaliza Herman Drüe s. 203-214
Kilka uwag o ruchu i spoczynku we Wszechświecie Jarosław Kukowski s. 214-219
Poziom lęku i agresywności dziewcząt jąkających się Jan Bielecki s. 219-225
Struktura potrzeb psychicznych i hierarchia wartości u dziewcząt jąkających się Jan Bielecki s. 226-232
Sprawozdanie z sesji naukowej w ATK pt. "Poznanie i bytowanie" Paweł Milcarek s. 233-237
Sprawozdanie z Sympozjum Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody ATK, Olecko 1995 Anetta Grucza s. 237-241
Sprawozdanie z XXXVII Tygodnia Filozoficznego nt. "Spór o przedmiot filozofii : rzeczywistość czy znak", KUL 13-16 marca 1995 Sławomir Szczyrba s. 241-249
"Odkrycie metafizyki egzystencjalnej: studium historyczno-analityczne", Edmund Morawiec, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Mylik Edmund Morawiec (aut. dzieła rec.) s. 251-254
"Historia etyki", Vernon Joseph Bourke, Warszawa 1994 : [recenzja] Ewa Podrez Vernon Joseph Bourke (aut. dzieła rec.) s. 254-258
"Die Hermeneutik und ihre Probleme", Gustav G. Špet, Freiburg im Breisgau 1993 : [recenzja] Jerzy Machnacz Gustav G. Špet (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Das Unergründliche : ontologische Einführung in die Philosophie der Religion", Semen L. Frank, Freiburg im Breisgau 1994 : [recenzja] Jerzy Machnacz Semen L. Frank (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Modele teorii empirycznych", Elżbieta Kałuszyńska, Warszawa 1994 : [recenzja] Anna Lemańska Elżbieta Kałuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Cosmos - logos. T. 1-2", pod red. T. Grabińskiej i M. Zabierowskiego, Wrocław 1994 : [recenzja] Anna Lemańska T. Grabińska (aut. dzieła rec.) M. Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Znaczenie i prawda : rozprawy semiotyczne", pod red. Jerzego Pelca, Warszawa 1994 : [recenzja] Józef M. Dołęga Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne : Praga 1932 - Poznan 1934", Czesław Głąbik, Katowice 1994 : [recenzja] Tadeusz Klimski Czesław Głąbik (aut. dzieła rec.) s. 272-273
Akademia im. Gustava Siewertha w Weilheim-Bierbronnen (RFN) Edward Nieznański s. 274-277