Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Philosophiae Christianae
2008, Tom 44, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie językowe a wiedza o świecie : analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka Janina Buczkowska s. 5-25
Etyczny aspekt reklamy leków OTC Jacek Meller s. 27-49
Pojęcie modelu świata Marek Maciejczak s. 51-54
Pojęciowa warstwa osobistego modelu świata Robert Piłat s. 55-73
Husserlowska koncepcja czystej świadomości - próba krytyki immanentnej Marek Rosiak s. 75-86
Koncepcja logiki w "Traktacie logiczno-filozoficznym" Wittgensteina Sebastian Bakuła s. 87-102
Pojęcie porządku ontologicznego Arona Gurwitscha a koncept modelu świata Arkadiusz Chądzyński s. 103-110
Umysł ucieleśniony a kategoryzacja Andrzej Dąbrowski s. 111-125
Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację Andrzej Kapusta s. 127-164
Kognitywistyczna teoria świadomości Axela Cleeremansa a spór o pojęciowy charakter treści mentalnej Maja Kittel s. 165-174
Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej Piotr Markiewicz s. 175-189
Intencjonalność w "Traktacie" Wittgensteina Michał Piekarski s. 191-209
Świadomość (ani umysł) nie jest modelem świata Paweł Przywara s. 211-222
Elementy absolutne w fizyce w kontekście filozofii Maxa Plancka Magdalena Filipek s. 223-237
Autonomiczność i zadania filozofii wokół filozoficznych debat lat 1935-1936 Kazimierz Szałata s. 238-259
Pluralizm i problem dialogu międzykulturowego w interpretacji Charlesa Taylora Mariusz Wojewoda s. 259-277
Sprawozdanie z interdyscyplinarnych warsztatów "Swoistość człowieka? - język", UKSW, 23-25.06.2008 Jacek Tomczyk s. 279-287
"Granice Europy - granice filozofii : filozofia a tożsamość Rosji", Kraków 2007: [recenzja] Marek Jeżewski s. 288-293