Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
2002, Tom 38, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Franza Brentana próba nadania filozofii charakteru naukowego Marek Maciejczak s. 7-30
Spór o typ doświadczenia w bazie wyściowej filozofii : Kazimierz Kłósak i tomizm egzystencjalny Kazimierz Mikucki s. 31-53
O pewnych formalnych założeniach semantycznych niektórych sformalizowanych argumentów ontologicznych Kordula Świętorzecka s. 55-86
Karola Marksa krytyka religii i jej wpływ na nowożytny sekularyzm Paweł Mazanka s. 87-104
Ars vivendi et ars moriendi w pismach Jakuba z Paradyża Jarosław Stoś s. 104-117
Kilka uwag o zagadnieniu prawdy w matematyce Anna Lemańska s. 117-126
Między zoologiczną koncepcją człowieka a antropologiczną wizją zwierzęcia Wiesław Dyk s. 126-138
Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka Adam Świeżyński s. 138-158
Możliwości adaptacyjne człowieka a problemy bioetyczne środowiska jego życia Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 158-174
"Thinking about physics", Roger G. Newton, Princeton 2000 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Roger G. Newton (aut. dzieła rec.) s. 175-180
"Matematyka w oczach filozofa", Jerzy Dadaczyński, Kraków 2002 : [recenzja] Marek Panek Jerzy Dadaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"The Blackwell guide to philosophical logic", Malden 2001 : [recenzja] Roman Tomanek s. 183-186
"Czym jest wiara? : rozważania o filozofii religii", Bernhard Welte, Warszawa 2000 : [recenzja] Paweł Mazanka Bernhard Welte (aut. dzieła rec.) s. 186-190
"Moralność : wprowadzenie do etyki", Bernard Arthur Owen Williams, Warszawa 2000 : [recenzja] Ryszard Moń Bernard Arthur Owen Williams (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Studia i szkice filozoficzne. T. 1-2", Antoni Bazyli Stępień, Lublin 1999,2001 : [recenzja] Artur Andrzejuk Antoni Bazyli Stępień s. 194-198
"Czym jest filozofia starożytna?", Pierre Hadot, Warszawa 2000 : [recenzja] Eryk Łażewski Pierre Hadot (aut. dzieła rec.) s. 198-204
Sprawozdanie z sympozjum "O Bogu w filozofii i w religii", UKSW, 9.04.2002 r. Jarosław Babiński s. 205-209
Sprawozdanie z konferencji "Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka w XX rocznicę śmierci", UKSW, 5.06.2002 r. Robert Więckowski s. 209-220
Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Filozofii przy Kole Naukowym Studentów Filozofii UKSW w Warszawie w roku akademickim 2001 Andrzej Marek Nowik s. 220-222
Dziesięć lat Międzyuczelnianego Konwersatorium etyki "Medycyna na miarę człowieka" Kazimierz Szałata s. 222-227
Sprawozdanie z XLIV Tygodnia Filozoficznego "Człowiek wobec piękna" Izabella Andrzejuk s. 227-232