Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
2001, Tom 37, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy racjonalności Cz. 1 Mieczysław Bombik s. 5-42
Pragmatyczne aspekty definicji dejktycznej Anna Brożyna s. 43-67
Znaczenie a system znaków Janina Buczkowska s. 69-83
Pochodzenie władzy od Boga w ujęciu Antonia Rosminiego-Serbatiego Paweł Borkowski s. 85-93
Die unbegreifliche Unermeßlichkeit der Transzendenz des Schöpfers und die grenzenlose dynamische Ausdehnung des Weltalls Jerzy Jan Knappik s. 93-100
"Niewola babilońska" Uniwersytetu Helmut Kohlenberger s. 100-109
O konieczności trychotomizacji fałszu Niels Öffenberger s. 109-116
Interpretacje wykładu Nielsa Öffenbergera Edward Nieznański s. 116-117
Filozofia sztuki żywiołów Tadeusz Sośniak s. 117-126
Koncepcja osoby w filozofii Tomasza z Akwinu Tomasz Stokłosa s. 126-143
Kościół wobec filozofii : wokół encykliki "Fides et ratio" Kazimierz Szałata s. 143-157
Wybrane elementy modelu śmierci "zdziczałej" Adam Świeżyński s. 157-174
Zdolność gotowania faktorem rozwoju człowieka Jacek Tomczyk s. 174-181
Replika na recenzje Artur Andrzejuk s. 183-194
"Platonism and anti-platonism in mathematics", Mark Balaguer, New York 1998 : [recenzja] Anna Lemańska Mark Balaguer (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Koń trojański w Mieście Boga : przyczyny kryzysu w Kościele katolickim", Dietrich von Hildebrand, Warszawa 2000 : [recenzja] Paweł Mazanka Dietrich von Hildebrand (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Paweł Mazanka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Etyka na nowe tysiąclecie", bsTan-'dzin-rgja-mc'o (Dalajlama XIV), Warszawa 2000 : [recenzja] Ryszard Moń Dalajlama XIV (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Wykłady z nauki o moralności", Seweryn Dziamski, Poznań 2000 : [recenzja] Ryszard Moń Seweryn Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"The naked and the undead : evil and the appeal of horror", Cynthia A. Freeland, Boulder 1999 : [recenzja] Zbigniew Sareło Cynthia A. Freeland (aut. dzieła rec.) s. 215-219
Sprawozdanie z czternastej sesji Konwersatorium Filozoficznego Pracowników UKSW Jan Krokos s. 221-224
Sprawozdanie z sesji "Filozofia ewolucji a filozofia stwarzania. Wkład ks. rektora Kazimierza Kloskowskiego do współczesnego ewolucjonizmu" : Warszawa, 12 kwietnia 2000 r. Anna Lemańska s. 224-227
Sprawozdanie z sympozjum "Stwarzanie i ewolucja - pogodzone bliźniaki?" : UKSW, 23.10.2000 r. Adam Świeżyński s. 227-232
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata" : UKSW, 13.11.2000 r. Adam Świeżyński s. 232-237
Sprawozdanie z konferencji "W poszukiwaniu istoty życia" : UKSW, 11.12.2000 r. Adam Świeżyński s. 238-242