Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Studia Philosophiae Christianae
1993, Tom 29, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istotne przymioty Boga: koncepcje św. Tomasza z Akwinu w interpretacji F. Van Steenberghena Bohdan Bejze s. 7-19
Wpływ E. Gilsona na filozofię w Polsce Mieczysław Gogacz s. 21-30
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw pro i antyaborcyjnych: polsko-szwajcarskie badania porównawcze I Bernard Hałaczek François Höpflinger Krystyna Ostrowska s. 31-55
Humanizm koncepcji szczęścia M. T. Cycerona Anna Nawrocka s. 57-72
Pośmiertne losy duszy w dialogach Platona Jerzy Wojtczak s. 73-86
Ewolucjonizm syntetyczny teorią wielu teorii Kazimierz Kloskowski s. 87-99
Psychologia i religia, cz. I: analiza wybranych zależności Piotr Olaf Żylicz s. 101-114
Samodzielność jako cecha osobowości Andrzej Buczel s. 115-125
Zagadnienie statusu ontycznego embrionu ludzkiego Janina Buczkowska s. 127-140
Wspomnienie o Profesorze Henryku Stonercie Mieczysław Lubański s. 141-143
Słowo wstępne Edmund Morawiec s. 144-146
Problematyka teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim : skrót wykładu Józef Herbut s. 147-149
Stanisława Kamińskiego badania struktury metodologicznej etyki tomistycznej Tadeusz Biesaga s. 149-156
Filozofia nauki i nauka w ujęciu Stanisława Kamińskiego Andrzej Bronk s. 156-163
Teoria błędów logicznych w ujęciu Stanisława Kamińskiego Mieczysław Bombik s. 163-166
Stanisław Kamiński jako logik Edmund Nieznański s. 166-169
Problem prawdy w wybranych koncepcjach rozwoju nauki Andrzej Abdank-Kozubski s. 171-178
Właściwy kontekst tomizmu Mieczysław Gogacz s. 178-179
"Lectura secunda in librum primum Sententiarum", Adam de Wodeham, ed. R. Wood, St. Bonaventure N. Y. 1990 : [recenzja] Mieczysław Markowski Adam de Wodeham (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu", Stefan Swieżawski, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Markowski Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści)", Tadeusz Klimski, Warszawa 1992 : [recenzja] Paweł Milcarek Tadeusz Klimski (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Einführung in die Philosophie", Edith Stein, Wien 1991 : [recenzja] Jerzy Machnacz Edith Stein (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Zarys filozofii człowieka", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1990 : [recenzja] Arkadiusz Jabłoński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Fragmenty filozoficzne, seria 4: Logika, praktyka, etyka, przesłanie filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciotlecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego", red. W. Gasparski, A. Strzałecki, Warszawa 1991 : [recenzja] Józef M. Dołęga W. Gasparski (aut. dzieła rec.) A. Strzałecki (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Nowa fizyka i nowa teologia", Michał Heller, Tarnów 1992 : [recenzja] Anna Lemańska Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 198-200
"Filosofskije problemy biołogii w SSSR (1920—1960)", E. Kocinski, S. Orlow, Leningrad 1990 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski E. I. Kocinski (aut. dzieła rec.) S.A. Orlow (aut. dzieła rec.) s. 200-204
"The comparative method in evolutionary biology", P. Harvey, M. Pagel, Oxford 1991 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski P.H. Harvey (aut. dzieła rec.) M.D. Pagel (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"L'evolution chimique et les origines de la vie", A. Brack, F. Raulin, Paris 1991 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga A. Brack (aut. dzieła rec.) F. Raulin (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Physics and chemistry of comets", W. F. Huebner (ed), Berlin—Heidelberg 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga W. F. Huebner (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Problemy biologii", J. M. Smith, Warszawa 1992 : [recenzja] Joanna Wójcik J. M. Smith (aut. dzieła rec.) s. 212-213
Cykl wykładów "Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?" Bohdan Bejze s. 213-215
Sprawozdanie z pobytu w Czecho-Słowackiej Akademii Nauk w maju 1992 r. Kazimierz Kloskowski s. 215-216
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1991 Jarosław Witkowski s. 216