Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Philosophiae Christianae
1989, Tom 25, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 70-lecia urodzin księdza profesora Tadeusza Ślipko s. 5-7
Myśl etyczna Księdza Profesora Tadeusza Ślipko Ewa Podrez s. 9-46
Materializm, metafizyka, etyka Marek Fritzhand s. 47-58
Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu Feliks Wojciech Bednarski s. 59-78
Ocena moralna ingerencji biomedycznych dotyczących procesu przekazywania, powstawania i rozwoju życia ludzkiego w refleksji filozoficzno-etycznej Ks. Prof. T. Ślipko Edmund Kowalski s. 79-92
Transplantacja mózgu — szansa czy zagrożenie ludzkości? Anna Latawiec s. 93-110
Z rozważań nad moralnymi aspektami mowy Adam Rodziński s. 111-115
Sumienie jako norma wolności Seweryn Rosik s. 117-139
Działania pokojowe a postawy etyczne Andrzej Grzegorczyk s. 141-159
Podstawowe przesłanki antropologii humanistycznej Stanisław Olejnik s. 161-180
Filozoficzna identyfikacja godności osoby Mieczysław Gogacz s. 181-207
Analogia a interpretacja Mieczysław Lubański s. 209-219
Problem psychologicznego podejścia do formowania dojrzałej religijnej osobowości Józef Bazylak Jan Bielecki s. 221-236
Stosunek przestępczyń do swych dzieci Franciszek M. Rosiński Danuta Stary s. 237-250