Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Philosophiae Christianae
1985, Tom 21, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zarzutach Maxa Schelera przeciw dualizmowi Kartezjusza Mieczysław Gordon s. 7-24
Regulony i systemy Mieczysław Lubański s. 25-37
Przypadek jako czynnik abiogenezy Kazimierz Kloskowski s. 39-78
O metafizyce klasycznej w sensie funkcjonalnym Edmund Morawiec s. 79-111
Teoretyczne przesłanki diagnozowania psychologicznego w kryminologii Krystyna Ostrowska s. 113-127
Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej Tadeusz Ślipko s. 129-144
Tworzenie się grupy rozpoczyna się od trzech osób: studium psychoanalityczne na temat znaczenia osoby ojca w okresie ciąży i pierwszego roku życia dziecka Urszula Keller-Husemann s. 145-157
Ciąża jako nieuświadomiona próba wyzwolenia się z nadmiernie uwewnętrznionej grupy pierwotnej Kurt Husemann s. 157-168
Język jako narzędzie procesu kategoryzacji Teresa Rzepa s. 169-175
Zagadnienie odniesienia przedmiotu znaku do rzeczywistości Janina Buczkowska s. 175-183
Inteligencje jako zewnętrzne przyczyny konstytuowania się ontycznej struktury duszy (metafizyczne podstawy teorii aniołów w "De ente et essentia") Stanisław Krajski s. 183-186
Zagadnienie quasi-empiryzmu matematyki Anna Lemańska s. 186-193
Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku Kazimierz Szałata s. 193-208
"Integration of Science and the Systems Approach", ed. by Z.Javurek, A.D. Ursul, J.Zeman, Prague 1984 : [recenzja] Mieczysław Lubański Z. Javurek (aut. dzieła rec.) A.D. Ursul (aut. dzieła rec.) J. Zeman (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Relatywistyczna wizja nauki: wprowadzenie: Filozoficzny spór o naukę", Alina Motycka, Ossolineum 1984 : [recenzja] Maria Nowakowska Alina Motycka (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Biologische Erkenntnis: Grundlagen und Probleme", Franz M. Wuketits, Stuttgart 1983 : [recenzja] Kazimierz Kloskowski Franz M. Wuketits (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Der Abbau des Menschlichen", Konrad Lorenz , München 1983 : [recenzja] Zbigniew Łepko Konrad Lorenz (aut. dzieła rec.) s. 218-223
"Galileo Galilei 350 ans d'histoire 1633—1983: studi Galileiani, Culture et Dialogue I. Avec une Déclaration de Jean-Paul II", Paul Poupard (ed.), Tournai 1983 : [recenzja] Bernard Hałaczek Paul Poupard (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Sesja naukowa w Paris XII na temat poznania Mieczysław Gogacz s. 227-236
Teoriopoznawcza identyfikacja człowieka jako człowieka i jako osoby Mieczysław Gogacz s. 237-244
Poznanie ludzkie według św. Augustyna Tadeusz Klimski s. 244-248