Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Studia Philosophiae Christianae
1996, Tom 32, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza Tadeusz Klimski s. 7-10
Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza Artur Andrzejuk Tadeusz Klimski s. 11-50
Metafizyka tomizmu konsekwentnego : (próba charakterystyki) Paweł Milcarek s. 51-59
Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza Władysław Kubiak s. 62-75
Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki Artur Andrzejuk s. 77-104
"Mowa serca" w ujęciu Mieczysława Gogacza Lech Szyndler s. 105-112
Cybernetyka a rozwój nauki Mieczysław Lubański s. 113-125
Metafizyka św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej Mieczysław Gogacz s. 127-134
Początek świata w nauce i religii - w poszukiwaniu możliwości syntezy Grzegorz Bugajak s. 135-147
Źródła poznania nauk przyrodniczych w neoracjonalizmie frankofońskim Jerzy Kaczmarek s. 149-163
The notion of simulation - philosophical aspects Anna Latawiec s. 165-176
Postawy rodzicielskie i poziom lęku matek dzieci nieśmiałych Iwona M. Marcysiak Stanisław Siek s. 177-187
Historia etyki : portret własny Ewa Podrez s. 189-199
Nowe książki prof. Mieczysława Gogacza Artur Andrzejuk s. 201-204
Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei Artur Andrzejuk s. 204-211
Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu Krzysztof Bańkowski s. 211-219
Jacques Maritain a filozofia chrześcijańska Marek M. Prokop s. 219-222
Między pluralizmem (postmodernizmu) a uniwersalizmem (ekoetyki) Bernard Hałaczek s. 223-225
Między biologią a etyką Wiesław Dyk s. 226-232
Problemy "ekologii" w skali globalnej Jan Sandner s. 233-235
Źródła konfliktów moralnych i próby ich usuwania Ryszard Moń s. 236-244
Georgesa Bastide'a filozofia wartości Władysław Zuziak s. 245-256
Transcendentalizm Kanta i Husserla Arkadiusz Chrudzimski s. 256-261
O koncepcji filozofii ks. bpa K. Kowalskiego : (w jubileusz 100-lecia jego urodzin) Mirosław Mylik s. 261-274
Umiejscowienie poczucia kontroli a nasilenie potrzeb, lęku i mechanizmów obronnych Władysław Chaim s. 275-283
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK : sprawozdanie Dziekana WFCH ATK (1993-1996) wygłoszone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 2 VII 1996 Józef M. Dołęga s. 285-288
Czy warto jeszcze filozofować? : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego z okazji 10 rocznicy śmierci ks. prof. Stanisława Kamińskiego Paweł Mazanka s. 288-289
Sprawozdanie z pierwszej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK Jan Krokos Roman Tomanek s. 290-291
"Sexualethik : ein Versuch aus christlicher Sicht", Bernhard Fraling, Paderborn 1995 : [recenzja] Bernhard Fraling Zbigniew Sareło s. 291-293
"The trouble with science", Robin Dunbar, London 1995 : [recenzja] Grzegorz Bugajak Robin Dunbar s. 293-295
"Liczby natury: nierealna rzeczywistość matematycznej wyobraźni", Ian Stewart, Warszawa 1996 : [recenzja] Anna Lemańska Ian Stewart (aut. dzieła rec.) s. 295-299
"Nowy umysł cesarza : o komputerach, umyśle i prawach fizyki", Roger Penrose, Warszawa 1995 : [recenzja] Jarosław Kukowski Roger Penrose (aut. dzieła rec.) s. 299-302